MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Methode

MoreProfit performance gaat over cultuur en gedrag en het meetbaar in beeld brengen van functioneren en ontwikkelpotentieel. MoreProfit is een methodiek die het gedrag van betrokkenen en de cultuur meer in overeenstemming brengt met de werkomgeving en organisatiedoelstellingen. Wij werken doelgericht met de functionarissen aan hun toekomst en het vergroten van eigen verantwoordelijkheid, inzetbaarheid en aan zelfredzaamheid. Wij gaan er vanuit dat kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkelbaar zijn in de tijd, en afhankelijk van de rollen en situaties waarin men zich verplaatst.

Procestappen voor bewustwording van gedrag:

  • Kennen: wat is gedrag?
  • Herkennen: wat doet mijn gedrag?
  • Erkennen: waar is mijn gedrag (in)competent?
  • Actie: SMART uitvoering geven aan leren en ontwikkelen
  • Borgen: leerpunten koppelen aan evaluatiegesprekken

Het gedrag van de functionarissen behoort loyaal te zijn aan de organisatiedoelstellingen en werkomgeving. Als het gedrag en professionele rol uit te ver uit elkaar staan, ontstaat er een onnodig spanningsveld resulterend in een reactie van weerstand en mogelijk demotivatie. Deze factoren hebben een directe weerslag op het functioneren en kunnen een onnodig verlies van continuïteit en resultaat veroorzaken. Meer weten over professioneel omgaan met leer- en ontwikkelvraagstukken?

Mensen kunnen en willen wel veranderen, als het maar een persoonlijk voordeel meebrengt. Waar organisaties ‘top-down’ sturen, zet een trainer-coach van MoreProfit zich in om het gedrag  van medewerkers ‘bottom up’ vanuit acceptatie en motivatie te laten aansluiten op functievereisten, kerntaken, competenties en organisatiedoelstellingen. Alleen met inachtneming van onze werkwijze kan een trainer-coach van MoreProfit effectieve en duurzame resultaten bereiken bij opdrachtgevers. MoreProfit staat voor zelf verantwoordelijkheid nemen en meetbaar en objectief werken aan je toekomst.

 Trainen en coachen met de MoreProfit-methode

 • Bevorderen van effectieve en efficiënte arbeid
 • Bevorderen van werkplezier en werkbevlogenheid
 • Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid
 • Bevorderen van zelfstandigheid
 • Inzicht in leer- en ontwikkelpotentieel
 • Inzicht in faalkansen en gedragsrisico’s
 • Voorkomen van ongewenste uitval
 • Bevorderen van duurzaam personeelsbeleid
 • Door- en uitstroom vraagstukken
 • Een handvat voor tactische personeelsvraagstukken
 • Verbeteren van de werkethos

Meer informatie

Zie ook onze tarieven.
Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? 
Vul dan uw contactgegevens in.
Wij zullen per email binnen 48 uur op uw vraag reageren.