MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Wie zijn wij?

MoreProfit staat voor coachen en trainen van werknemer/medewerkers. MoreProfit is een methodiek die het gedrag van werknemers meer in overeenstemming brengt met de werkomgeving en organisatiedoelstellingen. Wij werken doelgericht met werknemers aan hun toekomst en het vergroten van eigen verantwoordelijkheid, inzetbaarheid en aan zelfredzaamheid. Wij gaan er vanuit dat kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkelbaar zijn in de tijd, en afhankelijk van de rollen en situaties waarin men zich verplaatst.

Werkgeluk en werkplezier

 • Bevorderen van effectieve en efficiënte arbeid
 • Bevorderen van werkplezier en werkbevlogenheid
 • Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid
 • Bevorderen van zelfstandigheid
 • Inzicht in leer- en ontwikkelpotentieel
 • Inzicht in faalkansen en gedragsrisico’s
 • Voorkomen van ongewenste uitval
 • Bevorderen van duurzaam personeelsbeleid
 • Door- en uitstroom vraagstukken
 • Een handvat voor tactische personeelsvraagstukken
 • Verbeteren van de werkethos

Werknemers en werkomgeving

Het gedrag van de medewerkers behoort loyaal te zijn aan de organisatiedoelstellingen en werkomgeving. Als het gedrag en professionele rol uit te ver uit elkaar staan, ontstaat er een onnodig spanningsveld resulterend in een mogelijke reactie van weerstand en mogelijk demotivatie. Deze factoren hebben een directe weerslag op het functioneren en kunnen een onnodig verlies van continuïteit en resultaat veroorzaken. Meer weten over professioneel omgaan met leer- en ontwikkelvraagstukken?

Werken aan je toekomst

Werknemers willen wel veranderen, als het maar een persoonlijk voordeel meebrengt. Waar organisaties ‘top-down’ sturen, zet een trainer-coach van MoreProfit zich in om het gedrag ‘bottom up’ vanuit acceptatie en motivatie te laten aansluiten op functievereisten. Alleen met inachtneming van deze werkwijze kan een trainer-coach van MoreProfit effectieve en duurzame resultaten bereiken bij opdrachtgevers. MoreProfit staat voor zelf verantwoordelijkheid nemen en werken aan je eigen toekomst.

Meer informatie

Zie ook onze tarieven.
Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? 
Vul dan uw contactgegevens in.
Wij zullen per email binnen 48 uur op uw vraag reageren.