MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Wie zijn wij?

MoreProfit is een methodiek die het gedrag van betrokkenen meer in overeenstemming brengt met de werkomgeving en organisatiedoelstellingen. Wij werken doelgericht met de functionarissen aan hun toekomst en het vergroten van eigen verantwoordelijkheid, inzetbaarheid en aan zelfredzaamheid. Wij gaan er vanuit dat kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkelbaar zijn in de tijd, en afhankelijk van de rollen en situaties waarin men zich verplaatst.

Voordelen van trainen en coachen met de MoreProfit-methode

 • Bevorderen van effectieve en efficiënte arbeid
 • Bevorderen van werkplezier en werkbevlogenheid
 • Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid
 • Bevorderen van zelfstandigheid
 • Inzicht in leer- en ontwikkelpotentieel
 • Inzicht in faalkansen en gedragsrisico’s
 • Voorkomen van ongewenste uitval
 • Bevorderen van duurzaam personeelsbeleid
 • Door- en uitstroom vraagstukken
 • Een handvat voor tactische personeelsvraagstukken
 • Verbeteren van de werkethos

Het gedrag van de functionarissen behoort loyaal te zijn aan de organisatiedoelstellingen en werkomgeving. Als het gedrag en professionele rol uit te ver uit elkaar staan, ontstaat er een onnodig spanningsveld resulterend in een reactie van weerstand en mogelijk demotivatie. Deze factoren hebben een directe weerslag op het functioneren en kunnen een onnodig verlies van continuïteit en resultaat veroorzaken. Meer weten over professioneel omgaan met leer- en ontwikkelvraagstukken? Klik hier voor onze tarieven.

Mensen kunnen en willen wel veranderen, als het maar een persoonlijk voordeel meebrengt. Waar organisaties ‘top-down’ sturen, zet een trainer-coach van MoreProfit zich in om het gedrag ‘bottom up’ vanuit acceptatie en motivatie te laten aansluiten op functievereisten, kerntaken, competenties en organisatiedoelstellingen. Alleen met inachtneming van onze werkwijze kan een trainer-coach van MoreProfit effectieve en duurzame resultaten bereiken bij opdrachtgevers. MoreProfit staat voor zelf verantwoordelijkheid nemen en meetbaar en objectief werken aan je toekomst.