MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Verkoopdata-verkoopvergadering

Met verkoopdata kies je voor een resultaatgericht verkoopoverleg. Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren al ondervonden dat data verzamelen essentieel is om te anticiperen op markttrends en concurrentie. Deze trend van informatie zal zich volgens de voorspellingen sterk doorzetten. In de toekomst zullen steeds meer organisaties hun verkoopstrategie en beslissingen baseren op feitelijke data. Management platformen, data-tools en data-analisten gaan op grote schaal ingezet worden om  data binnen te halen, te analyseren en te vertalen naar waardevolle verkoopinformatie voor tactische en strategische marktbenadering.

Verkoopvergadering & data

Data is niet alleen belangrijk in marketing, maar gaat ook een steeds sterkere rol spelen in verkoop en in verkoopvergaderingen. Veel organisaties weten dat ze ‘iets’ met data moeten doen. Tegelijkertijd worstelt men met de vraag, hoe je waardevolle data voor verkoop uit de markt haalt en hoe je de verkooporganisatie meer “data-driven” kunt maken.

Verkoopoverleg & gerichte marktbenadering

Net als in de marketing wordt marktbenadering steeds meer meetbaar. In de marketing kunnen bedrijven met smart data zeer nauwkeurig berekenen hoe zij de marktbenadering gericht in kunnen zetten. Marketing is niet nieuw en voor veel bedrijven en is een dagelijkse gewoonte geworden. Het is dan ook niet onlogisch, dat een dergelijke werkwijze van smart data steeds meer wordt toegepast in de sales. Stel je maar eens voor hoe dit er bij jouw bedrijf uit kan komen te zien..? Tijdens het verkoopoverleg ontvangen de accountmanagers een memo met daarin de kansen en bedreigingen in de markt, zodat zij gericht en met onderbouwing aan het werk kunnen. Welke concurrent is sterk in de markt aanwezig? Waar laat de concurrentie het liggen? Waarop lopen onze verkopen mis? Waarom lopen we verkopen mis? Wat zijn onze sterke punten waarop we het winnen? etc. Dit alles en meer onderbouwd met feiten in absolute getallen en percentages. Weg met buigevoel en aannames en uren lange discussies en nutteloze meetings. Hoe gaaf en effectief is dat?

Gericht verkoopoverleg

In de toekomst gaan er mooie veranderingen plaatsvinden op het gebied van het verkoopoverleg. Zo zullen nieuwe technologieën en software nog meer hun intrede doen. Automatisering en analyses zullen ervoor zorgen dat data en sales hand-in-hand gaan. Hierdoor zal er ook meer werkgelegenheid ontstaan. Sales zal gerichter en meer weloverwogen te werk gaan. Er zal minder waardevolle verkooptijd verspilt worden aan rapporteren en vergaderen.

Memo verkoopvergadering

De verkoopvergadering zal worden voorbereid met een data-analyse door gekwalificeerde mensen. Toonaangevende en modern georganiseerde organisaties hanteren al een dergelijke werkwijzes. Analisten brengen een memo uit met daarin verkoopkansen, -bedreigingen, verbeterpunten, opkomende concurrentie, sterktes, producttrends, marktveranderingen, aandachtspunten etc. Dit allemaal met een duidelijke onderbouwing door middel van data. De conclusies en adviezen uit de memo worden overgenomen door de commercieel directeur of salesmanager die op zijn beurt hier op stuurt.

En de accountmanagers? De accountmanagers ontvangen deze memo vooraf aan iedere verkoopoverleg. Vanuit de memo maken de accountmanagers een concreet actieplan met focuspunten en zijn goed voorbereid op te anticiperen op de kansen en bedreigingen in de markt.

Data is niet alleen belangrijk in marketing, maar speelt dus ook een steeds sterkere rol in sales en in salesvergaderingen. Veel organisaties werken al met verkoopdata en zijn zich bewust van de waarde die deze data heeft. Tegelijkertijd worstelen ook nog veel bedrijven met de vraag, hoe je aan waardevolle concurrentie-, markt- en verkoopdata komt, en hoe je een organisatie meer “data-driven” maakt.

Hoe kom je aan 'smart data' in sales? En hoe ga je een salesproces, markttrends, verkoopdialogen en activiteiten in beeld brengen en analyseren? Download gratis onze app en ontdek hoe de toekomst van jouw verkoopvergaderingen en sales eruit kan komen te zien met de juiste data. Geef op een eenvoudige wijze richting aan je sales en marktbenadering!

Kies voor een resultaatgericht verkoopoverleg. Download gratis onze app.

Naam*
E-mail
Telefoonnummer