De 3 belangrijkste pijlers van een verkooptraining

Bij MoreProfit hanteren we een gestructureerde didactische aanpak voor onze verkooptrainingen en coaching, die gebaseerd is op drie belangrijke pijlers: reflectie op verkoopsucces, effectieve communicatie tijdens verkoopgesprekken en een diepgaand begrip van het verkoopproces. Hieronder wordt elk van deze aspecten uitgebreid toegelicht.

1) Reflectie op Verkoopsucces

Bij MoreProfit zijn we ons bewust dat succes in verkoop begint bij zelfkennis. Onze trainingen zijn ontworpen om deelnemers te ondersteunen bij het analyseren van hun eigen verkoopgedrag in relatie tot hun werkomgeving en de verkoopdoelstellingen van de organisatie. We leren ze om zowel competent als incompetent commercieel gedrag te ‘kennen’, ‘herkennen’ en ‘erkennen’.

 1. Weten: De eerste stap is bewustwording. We assisteren de deelnemers bij het verkrijgen van een helder inzicht in zowel hun huidige als hun gewenste vaardigheden en gedrag.
 2. Begrijpen: Daarna diepen we het ‘waarom’ achter bepaalde gedragingen uit. Waarom reageer je zoals je doet in een verkoopsituatie? Wat zijn de voor- en nadelen van dit gedrag?
 3. Accepteren: Acceptatie is een cruciale stap richting verandering. We bevorderen het leerproces en moedigen deelnemers aan om zowel hun sterke punten als hun verbeterpunten te accepteren.
 4. Motivatie: Tot slot richten we ons op de intrinsieke motivatie en creëren van de verandering en verbetering.

2) Effectieve Communicatie in Verkoopgesprekken

De kwaliteit van een verkoopgesprek kan de doorslag geven in het al dan niet sluiten van een deal. Bij MoreProfit ligt de focus op het ontwikkelen van sterke communicatieve vaardigheden.

 1. Kennen: Deelnemers leren het gedrag van klanten snel te identificeren en te begrijpen.
 2. Herkenning: Vervolgens leren we ze dit gedrag te herkennen in echte situaties, waarbij ze inzicht krijgen in de belangen van de klant, de toegevoegde waarde en de onderliggende doelstellingen.
 3. Erkenning: De volgende stap is het erkennen van de belangen en doelen van de klant en hoe deze zich verhouden tot hun organisatie. Het werken aan het bevorderen van acceptatie van de aangeboden oplossing bij de klant.
 4. Motivatie: Het sleutelelement in verkoopgesprekken is motivatie, zowel de motivatie van de verkoper zelf als het begrijpen en beïnvloeden van de motivatie van de klant.

3) Reflectie op het Verkoopproces

Het volledig begrijpen van het verkoopproces is essentieel. Bij MoreProfit brengen we de verschillende fasen in kaart en leren we de deelnemers hoe ze elk aspect optimaal kunnen benutten.

 1. Weten: Deelnemers krijgen kennis over de verschillende fasen van het verkoopproces en de belangrijkste activiteiten in elk van deze fasen.
 2. Begrijpen: Ze krijgen inzicht in hoe elke fase bijdraagt aan het totale succes.
 3. Accepteren: Ze leren het proces te accepteren en waarderen, inclusief de uitdagingen die dit met zich meebrengt.
 4. Gemotiveerde Acties: Tot slot moedigen we deelnemers aan om gemotiveerde acties te ondernemen in elk stadium van het proces, met een helder begrip van hoe dit bijdraagt aan hun uiteindelijke doel.

De verkooptraining samengevat

Deze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat deelnemers aan de verkooptrainingen en coaching van MoreProfit niet alleen de benodigde vaardigheden en kennis opdoen, maar ook het zelfbewustzijn en de motivatie ontwikkelen die nodig zijn om hun verkoopprestaties continu te verbeteren.

 

MoreProfit Verkooptrainingen | Verkoop Coaching | Zeewolde Flevoland | 036-5226463