Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Bij MoreProfit streven we ernaar om leidinggevenden te empoweren met de middelen die nodig zijn om uitdagingen rondom grensoverschrijdend gedrag aan te gaan.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Bij MoreProfit erkennen we het belang van goed leiderschap als fundament van elke succesvolle organisatie. Daarom bieden we een training aan specifiek gericht op het uitrusten van leidinggevenden met de benodigde kennis en vaardigheden om effectief om te gaan met grensoverschrijdend gedrag binnen hun teams. Deze training is verankerd in de principes van integriteit en bouwt voort op de inzichten uit ons referentieboek "Integer zijn of integer gevonden worden!?". We leggen de focus op de praktische toepassing van deze principes, gezien door de lens van modern leiderschap, om zo een veilige werkomgeving te bevorderen.

“Douwe Oldenkamp,
Auteur van het boek: "Integer zijn of integer gevonden worden!?"”

Douwe OldenkampDirectie coach

Training omgaan grensoverschrijdend gedrag

Wat u kunt verwachten:

Deze training biedt een diepgaand inzicht in hoe integriteit en ethisch leiderschap elkaar versterken om een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren. Belangrijke aspecten zijn onder andere:

  • Definitie en herkenning: Een duidelijk begrip van wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt en hoe dit zich manifesteert op de werkvloer.
    Strategieën voor Preventie en Interventie: Praktische tools en technieken voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het op een integere manier reageren wanneer het toch voorkomt.
  • De rol van leiderschap: Hoe leiderschap gebaseerd op integriteit bijdraagt aan het vormen van een cultuur waarin alle werknemers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.
  • De impact van integer leiderschap: Deelnemers zullen ontdekken hoe essentieel een solide basis van integriteit is voor effectief leiderschap, en hoe dit direct invloed heeft op het welzijn van medewerkers en de algehele prestaties van de organisatie. De training is ontworpen om leidinggevenden niet alleen te voorzien van theoretische kennis, maar hen ook praktisch toe te rusten met het vermogen om een positieve impact te maken binnen hun teams en daarbuiten.

Waarom MoreProfit?

Bij MoreProfit streven we ernaar om leidinggevenden te empoweren met de middelen die nodig zijn om uitdagingen rondom grensoverschrijdend gedrag aan te gaan, terwijl we ook de waarde van integriteit en ethisch leiderschap benadrukken. Onze training biedt een unieke kans om leiderschapsvaardigheden te verdiepen in de context van de hedendaagse werkplekuitdagingen.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

De training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ is ontworpen om een diepgaand begrip te bieden van wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt en hoe dit zich manifesteert op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag omvat elke vorm van ongewenst, ongepast of respectloos gedrag dat de integriteit en persoonlijke grenzen van individuen overschrijdt. Dit kan variëren van verbale of fysieke intimidatie tot subtiele vormen van uitsluiting of het maken van ongepaste grappen. Op de werkvloer manifesteert dit gedrag zich vaak in de interacties tussen collega’s, in de relaties tussen leidinggevenden en medewerkers, of tussen medewerkers en klanten. Het kan de werksfeer ernstig verstoren, leiden tot verlaagde motivatie, productiviteit en zelfs tot gezondheidsklachten bij de betrokkenen.

 

Open communicatie

Tijdens de training worden deelnemers bewust gemaakt van de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en leren ze de signalen te herkennen. Er wordt aandacht besteed aan de impact die dergelijk gedrag kan hebben op individuen en het team als geheel. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om op een effectieve en respectvolle manier te reageren op grensoverschrijdend gedrag, met het doel een veilige en inclusieve werkomgeving te creëren en te onderhouden.
De training benadrukt het belang van open communicatie, empathie en het stellen van duidelijke grenzen. Ook wordt er aandacht besteed aan het beleid en de procedures die organisaties kunnen implementeren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken. Door praktijkgerichte oefeningen en discussies worden deelnemers aangemoedigd om actief bij te dragen aan het vormen van een positieve bedrijfscultuur waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Respectvol samenwerken

De training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ is ontworpen om een diepgaand begrip te bieden van wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt en hoe dit zich manifesteert op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag omvat elke vorm van ongewenst, ongepast of respectloos gedrag dat de integriteit en persoonlijke grenzen van individuen overschrijdt. Dit kan variëren van verbale of fysieke intimidatie tot subtiele vormen van uitsluiting of het maken van ongepaste grappen. Op de werkvloer manifesteert dit gedrag zich vaak in de interacties tussen collega’s, in de relaties tussen leidinggevenden en medewerkers, of tussen medewerkers en klanten. Het kan de werksfeer ernstig verstoren, leiden tot verlaagde motivatie, productiviteit en zelfs tot gezondheidsklachten bij de betrokkenen.

Grenzen aangeven

Tijdens de training worden deelnemers bewust gemaakt van de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en leren ze de signalen te herkennen. Er wordt aandacht besteed aan de impact die dergelijk gedrag kan hebben op individuen en het team als geheel. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om op een effectieve en respectvolle manier te reageren op grensoverschrijdend gedrag, met het doel een veilige en inclusieve werkomgeving te creëren en te onderhouden.
De training benadrukt het belang van open communicatie, empathie en het stellen van duidelijke grenzen. Ook wordt er aandacht besteed aan het beleid en de procedures die organisaties kunnen implementeren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken. Door praktijkgerichte oefeningen en discussies worden deelnemers aangemoedigd om actief bij te dragen aan het vormen van een positieve bedrijfscultuur waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

De training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ is ontworpen om een diepgaand begrip te bieden van wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt en hoe dit zich manifesteert op de werkvloer. Grensoverschrijdend gedrag omvat elke vorm van ongewenst, ongepast of respectloos gedrag dat de integriteit en persoonlijke grenzen van individuen overschrijdt. Dit kan variëren van verbale of fysieke intimidatie tot subtiele vormen van uitsluiting of het maken van ongepaste grappen. Op de werkvloer manifesteert dit gedrag zich vaak in de interacties tussen collega’s, in de relaties tussen leidinggevenden en medewerkers, of tussen medewerkers en klanten. Het kan de werksfeer ernstig verstoren, leiden tot verlaagde motivatie, productiviteit en zelfs tot gezondheidsklachten bij de betrokkenen.

Signalen herkennen

Tijdens de training worden deelnemers bewust gemaakt van de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en leren ze de signalen te herkennen. Er wordt aandacht besteed aan de impact die dergelijk gedrag kan hebben op individuen en het team als geheel. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om op een effectieve en respectvolle manier te reageren op grensoverschrijdend gedrag, met het doel een veilige en inclusieve werkomgeving te creëren en te onderhouden.

De training benadrukt het belang van open communicatie, empathie en het stellen van duidelijke grenzen. Ook wordt er aandacht besteed aan het beleid en de procedures die organisaties kunnen implementeren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken. Door praktijkgerichte oefeningen en discussies worden deelnemers aangemoedigd om actief bij te dragen aan het vormen van een positieve bedrijfscultuur waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Neem vrijblijvend contact op.

Wilt u de leider zijn die een verschil maakt? Neem dan contact op met MoreProfit voor meer informatie over deze cruciale training. Samen zetten we de stap naar een werkomgeving waarin integriteit, respect en veiligheid centraal staan.