Het coachen van medewerkers

Het is waardevol wanneer mensen zich gelukkig voelen in hun werk. Werkgeluk heeft te maken met werkplezier. Iedereen wil werkplezier ervaren!
MoreProfit heeft een passend antwoord op al uw functionerings-, instroom-, doorstroom-, en uitstroomvraagstukken.

Coachen van een medewerker

Het is waardevol wanneer mensen zich gelukkig voelen in hun werk. Elke medewerker wil graag erkend worden voor zijn werk door de collegae en leidinggevende. Erkenning is een belangrijk uitgangspunt voor het ervaren van werkplezier.

Onze coaches zijn gereedschappen om mensen te ontwikkelen en doelstellingen bereikbaar te maken. Wij kunnen vanuit een onafhankelijke positie objectief adviseren en daar waar nodig aanzetten tot leren en ontwikkelen. Wij werken aan acceptatie en motivatie en we stimuleren zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de werknemer.

Heeft u een coachingsvraag? MoreProfit is uw juiste partner in het stimuleren van werkplezier en werkgeluk van uw medewerker!

“Coachen van medewerkers doe je met logische en volgtijdige processtappen, waarbij de medewerker zijn gedrag in de verschillende stappen causaal kan verbinden aan het resultaat. De coach stuurt op het proces en op de oorzaak en het gevolg van het gedrag.”

Douwe OldenkampCoach

Coachen medewerker

MoreProfit Coaching draagt bij aan het optimaal van functioneren van de medewerker. Onze coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach de medewerker inzicht geeft in competent functioneren.

Iedere werknemer heeft de innerlijke drang naar een positief zelfbeeld. Eigenwaarde meten we vaak af aan de reacties uit de (werk)omgeving. Daarom wil elke medewerker in de basis een positieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Iedere medewerker voelt zich immers prettiger bij een positief zelfbeeld.

MoreProfit is uw juiste partner voor het coachen van medewerkers en talentontwikkeling!