Directie-coaching

Directievoering is een fantastische maar ook verantwoordelijke job. Directeuren worden dagelijks uitgedaagd om de juiste keuzes te maken. Onze coaches bieden directeuren een omgeving waarin zij hun leiderschapseffectiviteit kunnen laten toetsen. Het periodiek reflecteren van het leiderschap draagt bij aan verantwoorde directievoering.

Coachen directeur

Directievoering is een fantastische maar ook verantwoordelijk job. Directeuren zijn dagelijks bezig met het optimaliseren van proces en beleid. Visie, missie, planning en controle zijn de belangrijkste deelgebieden van directievoering.

Directeuren worden elke dag weer uitgedaagd om op deze deelgebieden de juiste keuzes te maken. Onze coaches bieden directeuren daarom een omgeving waarin zij hun leiderschapseffectiviteit en organisatorische impact veilig kunnen laten toetsen.

Het periodiek reflecteren van leiderschapseffectiviteit draagt bij verantwoorde directievoering. Directie-coaching heeft zich dan ook ontwikkeld tot een zeer gewaardeerde vorm van persoon- en organisatieontwikkeling.

MoreProfit werkt met wetenschappelijk onderbouwde modellen om competente directievoering objectief te kunnen reflecteren.

“Coachen directeur - coaching directie: Het gedrag van de directeur is van grote invloed op het succes van de totale organisatie!”

Douwe OldenkampDirectie coach

Directie-coaching en effectief leiderschap

Coaching voor directeuren en directieteams. Het is voor een directeur belangrijk om de effectiviteit van het leiderschap te kunnen reflecteren. Directie-coaching maakt een directeur meer bewust van zijn eigen communiceren en handelen en de effecten ervan op mens en organisatie.

De ontwikkeling van mens en organisatie is een complex samenhangend vraagstuk. Een vraagstuk dat qua interactie altijd dynamisch is. Wees als directeur geïnteresseerd in psychologie van leiderschap en het effect van uw communiceren en handelen.

Directie coaching op een gevalideerde wijze

Onze coaches leggen de verbinding tussen bedrijfskundige - en psychologische modellen en reflecteren op een gevalideerde wijze de effectiviteit van het leiderschap. In hoeverre sluit het talentvol leiderschap op de dynamiek van de organisatie? Wilt u als directeur eens reflecteren op uw leiderschapseffectiviteit, vraag dan informatie aan.