Werkwijze coaching

Ervaar de beproefde coaching van MoreProfit. We versterken individuele capaciteiten voor duurzame groei en succesvol functioneren. Met vele succesverhalen zijn wij graag uw partner voor effectieve coaching.

Valide coaching

Bij MoreProfit begrijpen we dat elk individu en elke organisatie uniek is, met specifieke uitdagingen en doelen. Daarom bieden we een flexibele aanpak die is gebaseerd op onze 20 jaar ervaring en diepgaande kennis op het gebied van gedrag en functioneren. Onze coaching werkwijze is gestructureerd, maar niet in beton gegoten. We geloven in maatwerk omdat vraagstukken altijd uniek zijn. In de opsomming van onze werkwijze laten we zien hoe we te werk gaan, maar we passen deze aan om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Lees verder.

“Voor succesvolle coaching, kies voor een doordachte didactische aanpak. MoreProfit: uw partner met valide modellen en bewezen methoden.”

Douwe OldenkampDirectie coach

Onze werkwijze in vogelvlucht

1. Ontwikkelassessment

Met onze ontwikkelassessments bieden wij diepgaand inzicht in het potentieel van individuele functionarissen, inclusief hun talenten, valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden.

2. Vaststelling van Leerdoelen

Het ontwikkelassessment, gecombineerd met de specifieke ontwikkelvragen van de betreffende functionarissen en geïdentificeerde verbeterpunten, vormt een solide basis voor verdere coaching.

3. Persoonlijke Coaching

Onze coaching is gericht op de persoonlijke groei en ontwikkeling van functionarissen, met bijzondere aandacht voor reflectie op functioneren en gedrag, in relatie tot de functievereisten en de werkomgeving. Tijdens de coachingssessies wordt er gewerkt aan een ‘SMART Leer- en Ontwikkelplan’ om de groeikansen binnen de specifieke context van de werkomgeving te bevorderen. We maken daarbij gebruik van een competentienorm die het gewenste gedrag voor de functie verduidelijkt. Deze norm is cruciaal voor het bepalen van de leerpunten en de ontwikkelingsrichting. Gedurende het coachingstraject evalueren we regelmatig de voortgang van de ontwikkeling samen met de functionaris en de opdrachtgever.

Coaching en ontwikkelgebieden:

 • Kennis
 • Vaardigheden
 • Professioneel gedrag
 • Beleid en proces (de werkomgeving)

Coaching en didactische stappen:

 1. Zelfkennis en identificatie van leer- en ontwikkelpunten (weten)
 2. Herkennen van persoonlijke leer- en ontwikkelpunten (zien/begrijpen)
 3. Erkennen van persoonlijke leer- en ontwikkelingsbehoeften (accepteren of afwijzen)
 4. Het geleerde in de praktijk brengen (motiveren en ontwikkelen)
 5. Overdragen van coaching bevindingen (rapporteren)
 6. Supervisie (verder ontwikkelen)
 7. Toepassen van het geleerde in de dagelijkse praktijk (borgen)

4. Overdracht

Indien gewenst kunnen de resultaten van de coaching worden overgedragen aan de opdrachtgever. Deze resultaten kunnen vervolgens worden geïntegreerd in de dagelijkse begeleiding en feedbackmechanismen. Waar nodig of wenselijk, kunnen op basis van de coachingresultaten processen worden aangepast en beleidswijzigingen worden doorgevoerd.

5. Supervisie

Supervisie kan fungeren als een verdieping van de coaching. Het is een begeleidingsmethode gericht op het versterken en verbeteren van de prestaties van managers. Onze coaches en leidinggevenden kunnen supervisie bieden.

Gebruikte Modellen

MoreProfit maakt gebruik van erkende modellen, meetinstrumenten en kennis, waaronder:

 • Gedragsmodellen van Hexaco en Big5
 • Theorieën van Leary, Jung & Graves

Toepassingsgebieden van onze coaching:

Bij MoreProfit zetten we onze 20 jaar ervaring en expertise in om individuen en organisaties te ondersteunen bij het realiseren van meetbare verbeteringen in gedrag en functioneren. Onze coaching en ontwikkelingstrajecten bij MoreProfit hebben een breed toepassingsgebied en zijn relevant voor diverse uitdagingen en doelen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste toepassingsgebieden:

 • Ontwikkelen van potentieel: Onze coaching is gericht op het ontsluiten en ontwikkelen van het volledige potentieel van individuen en teams. We helpen bij het identificeren en benutten van talenten en sterke punten.
 • Verbeteren van samenwerkingen: Effectieve samenwerking is essentieel voor het succes van organisaties. We ondersteunen bij het verbeteren van teamdynamiek, communicatie en interpersoonlijke relaties.
 • Disfunctioneringsvraagstukken: Wanneer er uitdagingen zijn met disfunctioneren, kunnen we helpen bij het identificeren van oorzaken en het ontwikkelen van effectieve oplossingen.
 • Organisatieontwikkeling: Onze aanpak strekt zich uit tot organisaties als geheel. We kunnen organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van een cultuur van groei, effectief leiderschap en strategische ontwikkeling.
 • Leiderschapsontwikkeling: We richten ons op de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden en -gedrag, waaronder effectieve communicatie, besluitvorming en het inspireren van teams.
 • Persoonlijke groei: Individuele coaching is ook gericht op persoonlijke groei, zelfbewustzijn en het bereiken van persoonlijke doelen en ambities.
 • Veranderingsmanagement: In tijden van verandering ondersteunen we bij het managen van de transitie, het beheren van weerstand en het creëren van betrokkenheid.
 • Conflictoplossing: Conflicten kunnen destructief zijn voor productiviteit en samenwerking. We helpen bij het oplossen van conflicten op een constructieve manier.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele toepassingsgebieden waarin onze coaching en ontwikkelingstrajecten waarde kunnen toevoegen. Onze aanpak is flexibel en op maat gemaakt om aan uw specifieke behoeften te voldoen, ongeacht het uitdagingengebied waarin u zich bevindt. Onze erkende coaching draagt bij aan meetbare verbeteringen en duurzaam succes.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op.

We klaar om samen met u aan de slag te gaan, of het nu gaat om individuele coaching of organisatiebrede ontwikkelingstrajecten. Onze benadering is gebaseerd op bewezen methoden en modellen, maar we verliezen nooit uit het oog dat maatwerk cruciaal is. Elk individu en elke organisatie is anders, en we passen onze aanpak aan om aan uw specifieke behoeften te voldoen. We kijken ernaar uit om samen met u te werken aan meetbare verbeteringen in gedrag en functioneren, en om uw doelen te realiseren. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe we u kunnen ondersteunen op uw ontwikkelingsreis.