Assessment

Het inzetten van een assessment bij selectie of functioneringsvraagstukken. Een assessment is altijd een goed vertrekpunt om duurzaam personeelsbeleid te bevorderen. Een assessment is een objectief middel, dat u inzicht geeft in de groei- en ontwikkelkansen van een functionaris.

Assessment

Assessment: MoreProfit is een ondersteunende dienstverlener in uw aanname- en personeelsbeleid. Wilt u inzicht in de talenten van de functionaris en de kans op een juiste match vergroten? Vraag een e-assessment aan en krijg direct inzicht of de functionaris over de gewenste talenten beschikt.

Ons assessment brengt de kansen en beperkingen van functioneren duidelijk in beeld. Het gedrag van een functionaris moet vanzelfsprekend optimaal aansluiten op de werkomgeving. Alleen met de juiste match kunt u maximale arbeidsresultaten te bereiken.

“Een loopbaan en werkomgeving zijn geen constante en aan verandering onderhevig. Medewerkers groeien niet altijd gelijkwaardig in deze veranderingen mee. De werkelijkheid is dan ook dat geen enkele medewerker voor 100% aansluit op de functie. Er is dus altijd ruimte voor leren en ontwikkelen.”

Douwe OldenkampEigenaar van MoreProfit

Ons assessment draagt bij aan de zekerheid van de juiste keuze

Een optimale match tussen functionaris en werkomgeving zorgt voor werkbevlogenheid en de beste arbeidsresultaten! Wilt u een objectief beeld hebben van de talenten van een sollicitant of werknemer? Laat dan hem of haar dan een assessment doen. Zo weet u in hoeverre het gedrag van de sollicitant of werknemer aansluit op de werkomgeving en organisatiedoelstellingen.

In de hedendaagse competitieve arbeidsmarkt is het vinden van de juiste kandidaat voor een functie meer dan alleen het matchen van vaardigheden en ervaringen. Het gaat om het begrijpen van de kern van wat iemand drijft, hoe iemand zich gedraagt in verschillende situaties, en hoe goed iemand past binnen de cultuur en de waarden van uw organisatie. Bij MoreProfit begrijpen we dit als geen ander en bieden we een uitgebreide assessmentdienst die bijdraagt aan de zekerheid van de betrouwbaarheid bij het maken van de juiste keuze.

Inleiding

Het selecteren van de juiste kandidaten is cruciaal voor het succes van elke organisatie. Een verkeerde keuze kan leiden tot kostbare fouten, verloren tijd, en verminderde teamdynamiek. Daarom is het essentieel om een objectieve en grondige beoordeling te hebben van potentiële medewerkers. Dit is waar onze assessments een sleutelrol spelen.

Het belang van assessments

Assessments bieden een diepgaand inzicht in de capaciteiten, gedragingen, en persoonlijkheden van kandidaten. Ze helpen ons niet alleen de technische vaardigheden te beoordelen, maar ook de zachtere aspecten die net zo belangrijk zijn voor succes in een rol.

Duidelijke normen voor competent functioneren

Het opstellen van duidelijke normen is cruciaal om te waarborgen dat een nieuwe medewerker effectief kan functioneren binnen uw organisatie, waarbij het belang uitstijgt boven enkel de technische kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn voor het uitvoeren van specifieke taken en verantwoordelijkheden. Even belangrijk zijn het gedrag en de werkstijlen van een kandidaat, die niet alleen moeten aansluiten bij de vereisten van de functie, maar ook compatibel moeten zijn met de bedrijfscultuur. Deze gecombineerde focus zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers niet alleen hun taken succesvol kunnen uitvoeren, maar ook op een positieve manier bijdragen aan het team en de organisatie als geheel.

Meten van gedrag en persoonlijkheid

Gedrag en persoonlijkheid spelen een cruciale rol in hoe iemand functioneert binnen een team en de organisatie. Het belang van gedrags- en persoonlijkheidsmetingen: Door gebruik te maken van valide instrumenten zoals HEXACO en de Big Five, kunnen we deze aspecten objectief meten.

  • Afzetten tegen normfunctievereisten

De norm van functioneren binnen een organisatie is een veelomvattend concept dat verschillende aspecten omvat, essentieel voor het succesvol functioneren van zowel individuele medewerkers als de organisatie als geheel. Deze aspecten zijn onder meer taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, bedrijfscultuur, organisatiedoelstellingen en competenties. Elk van deze elementen speelt een cruciale rol in het definiëren van de verwachtingen en het gedrag van medewerkers, alsmede in het sturen van de organisatie richting haar doelen.

  • Drie Dimensies van Sollicitaties

Bij het beoordelen van kandidaten hanteren we een drievoudige benadering, die ons in staat stelt een holistisch beeld van elke kandidaat te vormen. Deze benadering omvat de evaluatie van kennis, vaardigheden, en gedrag. Door deze dimensies gezamenlijk te overwegen, kunnen we een diepgaand inzicht verkrijgen in de potentie van een kandidaat, niet alleen in termen van hun technische bekwaamheid en professionele voorbereiding, maar ook in hoe zij zich zullen voegen in de dynamiek van het team en de organisatie als geheel.

  • Het ontwikkelpotentieel als vertrekpunt

Een assessment is niet enkel een instrument om te beoordelen of een kandidaat voldoet aan de huidige vereisten van een functie; het speelt ook een cruciale rol in het identificeren van het ontwikkelpotentieel van een individu, wat essentieel is voor het langetermijnsucces van zowel de medewerker als de organisatie. Door het ontwikkelpotentieel te herkennen, kunnen organisaties niet alleen inschatten hoe een kandidaat op dit moment presteert, maar ook hoe zij kunnen groeien en evolueren binnen hun rol en bijdragen aan de toekomstige doelstellingen en uitdagingen van de organisatie. Dit inzicht is van onschatbare waarde, omdat het bedrijven in staat stelt om te investeren in de professionele ontwikkeling van hun medewerkers, wat leidt tot een meer dynamische, veerkrachtige en toekomstbestendige workforce.

Conclusie

Het integreren van assessments in het wervingsproces is een essentiële strategie die aanzienlijk bijdraagt aan het nemen van weloverwogen personeelsbeslissingen. Door kandidaten grondig te evalueren op hun competenties, gedragingen en persoonlijkheden, en deze te vergelijken met duidelijk gedefinieerde normen, verhogen we de kans op succesvolle plaatsingen aanzienlijk. Dergelijke methodieken stellen ons in staat om met vertrouwen de juiste mensen op de juiste posities te plaatsen, wat niet alleen resulteert in verbeterde individuele en teamprestaties, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van een positieve en productieve bedrijfscultuur. Bij MoreProfit zijn we toegewijd aan het leveren van deze cruciale dienst, met het doel uw organisatie te ondersteunen in haar streven naar groei en succes. Door onze expertise in assessments en wervingsbeleid te benutten, bieden we een fundament voor uw organisatie om niet alleen te bloeien in het huidige landschap, maar ook om veerkrachtig en adaptief te blijven in de toekomst.

Veelgestelde vragen over assessments

  1. Wat maakt de assessments van MoreProfit uniek?
  2. Hoe worden de resultaten van een assessment gebruikt?
  3. Kunnen assessments aangepast worden aan specifieke functievereisten?
  4. Hoe belangrijk is gedrag in vergelijking met opleiding en vaardigheden?
  5. Wat gebeurt er als een kandidaat niet aan alle vereisten voldoet?