Assessment

Het inzetten van een assessment bij selectie of functioneringsvraagstukken. Een assessment is altijd een goed vertrekpunt om duurzaam personeelsbeleid te bevorderen. Een assessment is een objectief middel, dat u inzicht geeft in de groei- en ontwikkelkansen van een functionaris.

Assessment

Assessment: MoreProfit is een ondersteunende dienstverlener in uw aanname- en personeelsbeleid. Wilt u inzicht in de talenten van de functionaris en de kans op een juiste match vergroten? Vraag een e-assessment aan en krijg direct inzicht of de functionaris over de gewenste talenten beschikt.

Ons assessment brengt de kansen en beperkingen van functioneren duidelijk in beeld. Het gedrag van een functionaris moet vanzelfsprekend optimaal aansluiten op de werkomgeving. Alleen met de juiste match kunt u maximale arbeidsresultaten te bereiken.

“Een loopbaan en werkomgeving zijn geen constante en aan verandering onderhevig. Medewerkers groeien niet altijd gelijkwaardig in deze veranderingen mee. De werkelijkheid is dan ook dat geen enkele medewerker voor 100% aansluit op de functie. Er is dus altijd ruimte voor leren en ontwikkelen.”

Douwe OldenkampEigenaar van MoreProfit

Assessment en een juiste match

Een optimale match tussen functionaris en werkomgeving zorgt voor werkbevlogenheid en de beste arbeidsresultaten! Wilt u een objectief beeld hebben van de talenten van een sollicitant of werknemer? Laat dan hem of haar dan een assessment doen. Zo weet u in hoeverre het gedrag van de sollicitant of werknemer aansluit op de werkomgeving en organisatiedoelstellingen.

Assessment en een betrouwbare keuze

Ons assessment draagt bij aan de zekerheid van betrouwbaarheid van het maken van de juiste keuze. MoreProfit wordt door klanten gewaardeerd als een uitstekende dienstverlening om de eigen waarneming objectief te laten toetsen.

Assessment v.a. € 295,--