MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Sales performance

Verkoopgedrag en verkoopcultuur. De vraag: “Op welke gebieden zou uw verkoopmedewerker beter moeten presteren?” wordt bijna nooit beantwoord met kennis of vaardigheden. Veelal uit de verbetervraag zich in de wens van meer betrokkenheid en motivatie. Het verbeteren van verkoopresultaat gaat dus over ‘gedrag en houding’. Het trainen op kennis en vaardigheden alleen, is veelal niet voldoende op te komen het gewenste resultaat. Het verkoopgedrag en de verkoopcultuur zijn de belangrijkste bijdragen voor het behalen van verkoopsucces.

 Verkooptraining: Houding en Gedrag

MoreProfit: Haal(t) meer resultaat uit verkoopgedrag. Het ‘meetbaar’ verbeteren van uw verkoopresultaat is ons uitgangspunt om te komen tot de juiste trainingsinhoud. De markt zit tegenwoordig minder te wachten op trainingsbedrijven die slechts op verkoopkennis en vaardig­heden trainen. Ondernemers worden al slimmer en er is een groeiende vraag naar doelgerichtere en efficiëntere trainingsprogramma’s gericht op de verkoopgedrag en de verkoopcultuur.

New business sales

Actief & creërend

Consulting Sales

Informatief & Complexe processen

Relation sales

Onderhoudend & sociatief

Product sales

Eenvoudig toepassingen & productief

Verkooptraining: Verkoopcultuur

Verkoopgedrag en verkoopcultuur. In hoeverre is er overeenstemming tussen het gedrag van de verkopers en uw verkoopdoelstellingen? Hoe staat met de verkoopprestaties en past de verkoper bij de verkoopcultuur van uw organisatie? Om te komen tot een juiste afstemming hanteert MoreProfit de volgende vier verkooptypes: New Business Sales, Product Sales, Relation Sales en Consulting Sales. De vier types zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten van het HEXACO-model en het FiveFactorModel. Welk verkooptype past het beste bij uw producten, diensten en organisatie en in hoeverre is er overeenstemming tussen het gedrag van de verkopers en uw verkoopdoelstellingen? Indien het gedrag van uw verkopers onvoldoende past bij de werkomgeving kan dit afbreuk doen aan het verkoopresultaat.

Houding en gedrag verkopers

Wij werken methodisch en procesmatig en brengen het gedrag van de verkoopteam meer in overeenstemming met uw verkoopbeleid en de verkoopdoelstellingen. Wilt u ook een meer betrokken- en gemotiveerd verkoopteam? Meer weten over verkooptrainingen op gedrag en houding? Bel ons voor onze verkooptraining en verbeter meetbaar uw verkoopresultaat! Bekijk ook onze tarieven.