MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Coachen medewerker

Coachen medewerker: Goed functionerende medewerkers zijn van grote waarde voor de organisatie. Daar waar organisaties in beweging zijn, wordt een flexibele houding van de medewerkers verwacht. Daar waar een medewerker het onvoldoende lukt om mee te veranderen ontstaat mogelijk weerstand. MoreProfit heeft een passend antwoord op al uw functionerings-, door-, en uitstroomvraagstukken.

De kern van coaching is dat je mensen helpt ontwikkelen op hun verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Inzicht op houding en gedrag en de effecten van hun communiceren en handelen. Hoe dragen wij bij aan uw oplossing? klik op methode. Klik hier voor onze tarieven.

  • Coachen op inzicht
  • Coachen op acceptatie
  • Coachen op motivatie
  • Coachen op toepasbaarheid

Als u vragen heeft over het coachen van medewerkers? Bel ons voor coaching. Bekijk ook onze tarieven.

Coachen van medewerker, coaching van medewerker, coach, coachen, coaching