MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Coachen directie

Coachen directie – directeur: Individuele performance is de kapitale bijdrage aan de organisatie. Het gedrag van de directeur is van grote invloed voor het succes van de totale organisatie. Directeuren van organisaties zijn dagelijks bezig met het verhogen van efficiëntie en effectiviteit op de uitvoering van proces en beleid. Hierbij hoort vanzelfsprekend ook de investering in persoonlijke efficiëntie en effectiviteit. Menselijk kapitaal dus! Niet alle directeuren zullen herkennen en erkennen dat hun potentieel mogelijk nog veel beter benut kan worden. Remmende factoren van optimale benutting zijn het onderschatten of overschatting van eigen talenten en beperkingen. Het herkennen en erkennen van de eigen gedragsrisico’s en leervragen draagt bij aan het verbeteren van de totale organisatie performance. Wij werken methodisch en procesmatig waarbij een gezonde balans tussen menselijke waarden en organisatiebelangen centraal staat. Onderken uw gedragsrisico’s en kies voor meer succes met minder inspanning!

Coaching directie - directeur

Wilt u als directeur of ondernemer feedback op niveau ontvangen? Uw persoonlijke vraagstukken in vertrouwen bespreken. Helaas is werkdruk soms het onverstandige excuus voor het nalaten van bezinning en reflectie. Maak tijd vrij en werk aan het versterken van uw eigen positie in de organisatie. Laat werkdruk of hectiek nooit de remmende factor zijn van  persoonlijke of organisatie ontwikkeling. In Nederland laat ongeveer 20% van de directeuren zich al frequent coachen om zichzelf verder te verder te ontwikkeling.

Coachen directie - directeur

Coaching staat voor leren en ontwikkelen. De kern van coachen is feedback geven op houding en gedrag en de effecten van communiceren en handelen. De prestaties van een directeur zijn te vergelijken met die van een topsporter. Is uw gedrag effectief en efficiënt genoeg om duurzaam te presteren? Ooit een sporter gezien die topprestaties leverde zonder een goede coach? Topprestaties worden gemakkelijker bereikt met goede begeleiding!

Uitgangspunten voor coaching:

  • Feedback ontvangen
  • Vertrouwenspersoon
  • Coachen op effectiviteit
  • Coachen op efficiëntie
  • Coachen op ‘in balans zijn’
  • Coachen op integriteit
  • Coachen op praktijkcases

Start vandaag nog met uw persoonlijke coach? Meer weten over het coachen van directeuren / coaching van directie? Bel ons voor coaching. Bekijk ook onze tarieven.