MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Coachen directeur - Coaching directie

Coachen directeur - coaching directie: Het gedrag van de directeur is van grote invloed voor het succes van de totale organisatie. Directeuren van organisaties zijn dagelijks bezig met het verhogen van efficiëntie en effectiviteit op de uitvoering van proces en beleid. Hierbij hoort vanzelfsprekend ook de investering in coaching van persoonlijke ontwikkeling. Het investeren in menselijk kapitaal dus. Laat u als directieteam of als directeur coachen en behaal met minder inspanning meer resultaat!

Voorafgaand meten

Alvorens te starten met coaching is het goed een assessment in te zetten. Een assessment geeft u vooraf een objectief beeld van de ontwikkelpunten. Assessment v.a. € 295,--

Vraag nu informatie aan.

Vul uw contactgegevens in.
Wij zullen per email binnen 48 uur op uw vraag reageren.

Persoonlijke effectiviteit

Het kennen, herkennen en erkennen van het eigen talenten en valkuilen draagt bij aan het verbeteren van de totale organisatie performance. Wij werken methodisch en procesmatig waarbij een gezonde balans tussen menselijke waarden en organisatiebelangen centraal staat. Onderken uw eigen gedrag en houding en kies voor meer succes met minder inspanning.

MoreProfit werkt met  eenvoudige stappen om te reflecteren: kennen, herkennen en erkennen van gedrag in relatie tot de werkomgeving en organisatiedoelstellingen.

    • Kennen: Wat is gedrag?
    • Herkennen: Wat doet mijn gedrag?
    • Erkennen: Waar is mijn gedrag (in)competent?
    • Actie: SMART uitvoering geven aan leren en ontwikkelen
    • Borgen: Leerpunten koppelen aan evaluatiegesprekken
    • Supervisie: Bespreken van cassusen

Coachen directie, directeur of directieteam

Coaching staat voor leren en ontwikkelen. De kern van coachen is feedback geven op houding en gedrag en de effecten van communiceren en handelen. De prestaties van een directeur zijn te vergelijken met die van een topsporter. Is uw gedrag effectief en efficiënt genoeg om duurzaam te presteren? Ooit een sporter gezien die topprestaties leverde zonder een goede coach? Topprestaties worden gemakkelijker bereikt met goede begeleiding!

Coaching directie, directeur of directieteam

 Laat werkdruk of hectiek nooit de remmende factor zijn van  persoonlijke of organisatie ontwikkeling. Uw persoonlijke vraagstukken in vertrouwen bespreken. Het excuus werkdruk is een onverstandig excuus voor het nalaten van bezinning en reflectie. Priorteer uw eigen ontwikkeling en het versterken van uw eigen positie in de organisatie. Uw gedrag heeft namelijk een grote invloed op het succes van de totale organisatie. In Nederland laat ongeveer 20% van de directeuren zich al frequent coachen om zichzelf verder te ontwikkeling. Wilt u als directeur, directieteam of ondernemer feedback op niveau ontvangen? Laat uw contactgegevens achter in het contactformulier. Zie ook onze tarieven.