MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Coachen, Coaching, Coach

Coachen: Op zoek naar een coach? Heeft u behoefte aan feedback van een vertrouwelijke gesprekspartner betreffende functioneringsvraagstukken? Zoekt u een sparringpartner die uw vragen en behoeften begrijpt en met u meedenkt? Een coach die u laat zien waar (uw) talenten en gedragsrisico’s liggen in relatie tot de werkomgeving en organisatiedoelstellingen?

Attitude  is voor een groot deel bepalend voor het succes van de organisatie. Het gedrag en de houding behoort loyaal te zijn aan de werkomgeving. Als het gedrag en professionele rol te ver van elkaar komen te staan, ontstaat er een onnodig spanningsveld resulterend in een reactie van weerstand. Deze uiting van weerstand heeft zijn directe weerslag op de functionaris en organisatie en kan een onnodig verlies van continuïteit en resultaat veroorzaken.

Hoe dragen wij bij aan uw oplossing? Onze coaches zijn gereedschappen om medewerkers te ontwikkelen. Wij kunnen vanuit een onafhankelijke positie objectief adviseren en waar nodig aanzetten tot leren en ontwikkelen.  Meer weten over het coachen van medewerkers? Bel ons voor coaching. Bekijk ook onze tarieven.