MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Directeuren helpen elkaar!

Van uitdagingen naar oplossingen! Directeuren helpen directeuren door het delen van hun kennis en ervaring. Online intervisie bijeenkomsten waarin directeuren uit verschillende disciplines met elkaar sparren over hun uitdagingen en de hiervoor mogelijke oplossingen.

Doe mee!

MoreProfit organiseert online intervisie bijeenkomsten met directeuren uit verschillende disciplines. Intervisie waarbij directeuren elkaars creativiteit stimuleren en kansen en mogelijkheden in crisistijd met elkaar bespreken. Een georganiseerd informatief overleg met andere professionals op jouw kennisniveau. Een overleg waar onderwerpen worden besproken die voor jou belangrijk zijn. Een onafhankelijke en open blik van buiten de eigen organisatie die in crisistijd wellicht het verschil kan maken voor jouw onderneming.

MoreProfit geeft gehoor aan deze wens en organiseert online intervisie bijeenkomsten voor directeuren en bestuurders. MoreProfit nodigt jou hierbij van harte uit om deel te nemen. Aanvaard hulp en help anderen! Zie de voorwaarden en condities en schrijf je in.

Naam*
E-mail*
Telefoonnummer*
Ja, ik neem deel aan de intervisie bijeenkomsten*

Inhoud sessies

• Evalueren van de vorige intervisie
• Nieuwe cases ingebracht door de deelnemende professionals
• Vragenronde
• Gedachten en beeldvorming delen
• Koppelen van een metafoor (*) aan de case
• Smart ‘uitbroeden’ van advies en feedback
• Aanbevelingen en verbeterpunten delen
• Indien wenselijk inbrengen van een innovatie of thema
• W.v.t.t.k.

Intervisiebijeenkomsten

De samenstelling van professionals op gelijkwaardig kennis- en denkniveau is een verrijking voor de deelnemers van de intervisie. Verdiepingsvragen en analyses worden door de deelnemende professionals geprojecteerd op jouw bedrijfsmatige case. Er valt tijdens de intervisie veel te herkennen en te vergelijken: “Hoe doe ik dit nou eigenlijk?” De analyses en ingebrachte adviezen zijn vaak te projecteren op de eigen situatie. De kracht van deze intervisie is, dat de deelnemende professionals veel van elkaar kunnen leren en samen nadenken over kansen en mogelijkheden.

Tijden & tarief

Waar: Online
Tijd: van 15:30 tot 17:30 uur
Frequentie: Donderdagen of vrijdagen
Duur: 7 sessies van 2 uur
Aantal deelnemers per sessie: Max 7
Investering: € 60,- per sessie 
Programma: Microsoft Teams
Algemene voorwaarden


Intervisiebegeleider

Wie is de Douwe Oldenkamp? Douwe is een zakelijke coach met 15 jaar ervaring in business-to-business. Hij werkt voor multinationals en MKB-directeuren. Zijn vakgebied en expertise is het gedrag in relatie tot competent functioneren. In de uitvoering van zijn professie streeft Douwe altijd naar de juiste balans tussen zakelijke doelen en menselijke waarden. Hij is schrijver van het boek: “Integer zijn of integer gevonden worden!?” Tijdens de intervisie kiest Douwe voor de bescheiden rol en voert de taak als organisator en procesbegeleider uit.