MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Nieuws

Verkoopzoekverslag

Bezoekverslag  

Het e-boek downloaden of de papierenversie ontvangen

Mocht u er voor kiezen de papieren versie te kopen, klik op Managementboek. Download gratis: 

Integriteitstraining: Leiderschap en integriteit

Integriteitstraining: Onze maatschappij is dynamisch en verandert in snel tempo door de natuurlijke drang tot vooruitgang. Tijdens de tijd die ons gegund is om maatschappelijk te participeren ontkomen wij niet aan de dilemma’s tussen mens, milieu en vooruitgang. Geen keuze maken in de dynamiek van alle dag is geen optie, en ook niet kiezen is toch een keuze. Onze integriteitstraining/workshop kan bijdragen aan de ‘integere’ zelfreflectie van functionarissen, wanneer zij keuzes moeten maken die invloed hebben op onze welvaart en welzijn. Is een gedragscode afdoende om integriteitsvraagstukken te voorkomen? Anno 2016 ondernemen zonder visie op integriteit kan schadelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Meer nieuws

Het boek: “Integer zijn of integer gevonden worden!?” van de schrijver, trainer en coach Douwe Oldenkamp is uitgekomen. Het boek “Integer zijn of integer gevonden worden!?” is een essay over het begrip integriteit gezien vanuit een communicatief perspectief. Het is geschreven vanuit de verwondering dat leiders zich slecht bewust zijn van hun visie en keuzes ten aan zien integriteit. Toegevoegde waarde van het boek:Wanneer de schrijver het nieuws volg, is hij keer op keer stomverbaasd over de communicatie van vooraanstaande functionarissen. Vertegenwoordigers op belangrijke posities die onbedoeld de media halen met integriteitsvraagstukken.

klantketen en identiteit

Bent u zich ervan bewust dat uw producten en diensten onderdeel zijn geworden van een klantketen? De nieuwe economie gaat verder dan alleen het invullen van eerstegraads klantbelang. Het is een integrale keten met aandacht voor innovaties en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Welke effecten hebben horizontale en verticale marktwerking op de waarde van uw dienst of product? De zakelijke wereld waarin u opereert verandert in een snel tempo. De levensduur van producten is al korter. Organisaties kunnen zich commercieel verbeteren door innovaties in de klantketen en maatschappelijke verantwoordelijkheid te vertalen in hun communiceren en handelen.