MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Nieuws

Verkoopzoekverslag

Bezoekverslag  

Winnen in verkoop met big data, verkoopdata

Meten in marketing is al heel gewoon. Meten van verkoopgesprekken en de voortgang van het verkoopproces is nieuw. Hoe goed rapporteren verkopers belangrijke marktinformatie? Een interessante vraag om mee te starten: "Weet of meet de verkoopdirecteur de informatie die in de verkoopbezoekverslagen staat geschreven?" Meten is namelijk weten, gissen is missen en gokken is dokken! ‘BIG DATA’ is het toverwoord in sales en marketing om de concurrentie voor te blijven. Big Data betekent gewoon veel gegevens, veel cijfers, grafieken en feiten. We zijn in staat steeds meer te weten en te meten.

Het e-boek downloaden of de papierenversie ontvangen

Mocht u er voor kiezen de papieren versie te kopen, klik op Managementboek. Download gratis: 

Integriteitstraining: Leiderschap en integriteit

Integriteitstraining: Onze maatschappij is dynamisch en verandert in snel tempo door de natuurlijke drang tot vooruitgang. Tijdens de tijd die ons gegund is om maatschappelijk te participeren ontkomen wij niet aan de dilemma’s tussen mens, milieu en vooruitgang. Geen keuze maken in de dynamiek van alle dag is geen optie, en ook niet kiezen is toch een keuze. Onze integriteitstraining/workshop kan bijdragen aan de ‘integere’ zelfreflectie van functionarissen, wanneer zij keuzes moeten maken die invloed hebben op onze welvaart en welzijn. Is een gedragscode afdoende om integriteitsvraagstukken te voorkomen? Anno 2016 ondernemen zonder visie op integriteit kan schadelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Meer nieuws

Het boek: “Integer zijn of integer gevonden worden!?” van de schrijver, trainer en coach Douwe Oldenkamp is uitgekomen. Het boek “Integer zijn of integer gevonden worden!?” is een essay over het begrip integriteit gezien vanuit een communicatief perspectief. Het is geschreven vanuit de verwondering dat leiders zich slecht bewust zijn van hun visie en keuzes ten aan zien integriteit. Toegevoegde waarde van het boek:Wanneer de schrijver het nieuws volg, is hij keer op keer stomverbaasd over de communicatie van vooraanstaande functionarissen. Vertegenwoordigers op belangrijke posities die onbedoeld de media halen met integriteitsvraagstukken.

klantketen en identiteit

Bent u zich ervan bewust dat uw producten en diensten onderdeel zijn geworden van een klantketen? De nieuwe economie gaat verder dan alleen het invullen van eerstegraads klantbelang. Het is een integrale keten met aandacht voor innovaties en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Welke effecten hebben horizontale en verticale marktwerking op de waarde van uw dienst of product? Is de keten waarin u werkzaam bent een kans of een dilemma voor uw organisatie? De zakelijke wereld waarin u opereert verandert in een snel tempo. De levensduur van producten is al korter. Organisaties kunnen zich commercieel verbeteren door innovaties in de klantketen en maatschappelijke verantwoordelijkheid te vertalen in hun communiceren en handelen.