MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Nieuws

Coachen op leiderschap

Leiderschap en presteren onder druk Onder frequente druk prestaties leveren is de meeste directeuren niet vreemd. Soms komt de druk van buiten, maar veelal is het de reflectie van uzelf op de situatie. Wilt u gemakkelijker situaties naar uw hand zetten en bent u daarbij opzoek naar die laatste paar missende procenten van uw functioneren? Verbeter uw leiderschap door uw gedrag te leren kennen, herkennen en erkennen.

Coachen op effectief leiderschap

Coachen op effectief leiderschap. Effectieve leiders formuleren realistische, inspirerende en geaccepteerde doelen en motiveren anderen om gezamenlijk aan deze doelstellingen te werken. Leidinggeven is niet het corrigeren op de norm, maar het faciliteren van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De vier factoren van goed leiderschap Competent leiderschap zorgt voor goede resultaten. Welke factoren hebben de grootste invloed op effectief en efficiënt leiderschap?De volgende vier factoren hebben een grote invloed op de kwaliteit van leidinggeven.

Zoekt u als directeur een goede coach?

Coachen directie – directeur: Het gedrag van de directeur is van grote invloed voor het succes van de totale organisatie. Directeuren van organisaties zijn dagelijks bezig met het verhogen van efficiëntie en effectiviteit. Hierbij hoort vanzelfsprekend ook de investering in persoonlijke efficiëntie en effectiviteit. Menselijk kapitaal dus! Niet alle directeuren zullen herkennen en erkennen dat hun potentieel mogelijk nog veel beter benut kan worden. Remmende factoren van optimale benutting zijn het onderschatten of overschatting van eigen talenten en de factor tijd.

Het e-boek downloaden of de papierenversie ontvangen

Integriteit is een belangrijk item als het gaat over leiderschap en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Mocht u er voor kiezen de papieren versie te kopen, klik op Managementboek. Download gratis: 

Integriteitstraining: Leiderschap en integriteit

Integriteitstraining: Onze maatschappij is dynamisch en verandert in snel tempo door de natuurlijke drang tot vooruitgang. Tijdens de tijd die ons gegund is om maatschappelijk te participeren ontkomen wij niet aan de dilemma’s tussen mens, milieu en vooruitgang. Geen keuze maken in de dynamiek van alle dag is geen optie, en ook niet kiezen is toch een keuze. Onze integriteitstraining/workshop kan bijdragen aan de ‘integere’ zelfreflectie van functionarissen, wanneer zij keuzes moeten maken die invloed hebben op onze welvaart en welzijn. Is een gedragscode afdoende om integriteitsvraagstukken te voorkomen? Anno 2016 ondernemen zonder visie op integriteit kan schadelijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Meer nieuws

Het boek: “Integer zijn of integer gevonden worden!?” van de schrijver, trainer en coach Douwe Oldenkamp is uitgekomen. Het boek “Integer zijn of integer gevonden worden!?” is een essay over het begrip integriteit gezien vanuit een communicatief perspectief. Het is geschreven vanuit de verwondering dat leiders zich slecht bewust zijn van hun visie en keuzes ten aan zien integriteit. Toegevoegde waarde van het boek:Wanneer de schrijver het nieuws volg, is hij keer op keer stomverbaasd over de communicatie van vooraanstaande functionarissen. Vertegenwoordigers op belangrijke posities die onbedoeld de media halen met integriteitsvraagstukken.

klantketen en identiteit

Bent u zich ervan bewust dat uw producten en diensten onderdeel zijn geworden van een klantketen? De nieuwe economie gaat verder dan alleen het invullen van eerstegraads klantbelang. Het is een integrale keten met aandacht voor innovaties en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Welke effecten hebben horizontale en verticale marktwerking op de waarde van uw dienst of product? De zakelijke wereld waarin u opereert verandert in een snel tempo. De levensduur van producten is al korter. Organisaties kunnen zich commercieel verbeteren door innovaties in de klantketen en maatschappelijke verantwoordelijkheid te vertalen in hun communiceren en handelen.