MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Meer nieuws

Het boek: “Integer zijn of integer gevonden worden!?” van de schrijver, trainer en coach Douwe Oldenkamp is uitgekomen.

Het boek “Integer zijn of integer gevonden worden!?” is een essay over het begrip integriteit gezien vanuit een communicatief perspectief. Het is geschreven vanuit de verwondering dat leiders zich slecht bewust zijn van hun visie en keuzes ten aan zien integriteit.

Toegevoegde waarde van het boek:
Wanneer de schrijver het nieuws volg, is hij keer op keer stomverbaasd over de communicatie van vooraanstaande functionarissen. Vertegenwoordigers op belangrijke posities die onbedoeld de media halen met integriteitsvraagstukken. Hoe moeilijk kan integriteit zijn?

Veel organisaties hanteren gedragscodes als integriteitsnorm. Uit de praktijk blijkt, dat deze codes nooit de spaghetti van privé en zakelijke rollen, contexten, belangen, normen en waarden volledig afdekken, en dus gedeeltelijk schijnveiligheid zijn. Integriteit laat zich namelijk niet vangen in slechts een gedragscode die geldt van 8 tot 5, maar vraagt om (transparante) uitleg van verantwoordelijkheid en maatschappelijke beweegreden. Integere leiders zijn zich bewust van hun positie en besluitvorming en beschikken over een visie op basis van integriteit.

Waarom is dit boek geschreven:
Onze maatschappij is dynamisch en verandert in snel tempo door de natuurlijke drang tot vooruitgang. Tijdens de tijd die ons gegund is om maatschappelijk te participeren ontkomen wij niet aan de dilemma’s tussen mens, milieu en vooruitgang. Geen keuze maken in de dynamiek van alle dag is geen optie, en ook niet kiezen is toch een keuze. Dit boek kan bijdragen aan de ‘integere’ zelfreflectie van functionarissen, wanneer zij keuzes moeten maken die invloed hebben op onze welvaart en welzijn.

Hoe is de schrijver tot dit boek gekomen:
Zijn professie is trainer en coach in de business-to-business omgeving. Zijn ergernis is, je verstoppen voor je verantwoordelijkheid. De schrijver wordt moe van de spaghetti-discussies waarin ‘appels met peren’ worden vergeleken en van de ‘hak op de tak’ wordt gesprongen. Dit soort discussies kennen een vermijdend karakter en beperkt leiderschap. Het transparant uitleggen van je keuzes is blijkbaar niet altijd even gemakkelijk. De schrijver is zich er bewust van geen moraalridder te zijn en maak ook zeker foute keuzes. Wel zegt hij zijn (foute) keuzes duidelijk te kunnen verantwoorden zonder dat dit afbreuk doet aan zijn functioneren. Tijdens het uitoefenen van zijn professie, is hem regelmatig door functionarissen op belangrijke posities de vraag gesteld: “Wat is goed en wat is fout?” Deze ogenschijnlijk simpele vraag leidde vaak tot complexe uitleg. Deze complexiteit heeft zijn uitwerking gevonden in 72 pagina’s met tekst en modellen. De schrijver zijn stijl kent een feitelijke en informatieve vorm en heeft als doel, het aanzetten tot nadenken.

Voor wie is dit boek geschreven:
Het boek is bedoeld voor verantwoordelijken op belangrijke posities, waarbij het kunnen onderbouwen van integriteit geen pre maar een must is. Verder is het boek voor iedereen die zijn keuzes nog beter wil kunnen onderbouwen of verdedigen.

Waarom zal je dit boek moeten lezen:
Anno 2016 ondernemen zonder visie op integriteit is schadelijke voor je bedrijfsvoering. Het transparant kunnen onderbouwen van je keuzes zal je leiderschap vergroten en je meer integer aanzien geven. Het boek helpt bij beter kunnen verantwoorden van genomen of te nemen besluiten en het voorkomen van persoonlijke of bedrijfsschade. Veel leesplezier!

e-book

Verkrijgbaar voor € 14,95 bij Managementboek. ISBN 9789082252606