MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Whitepaper Management performance

Whitepaper | Gedragscompetenties Management

Competenties, het geschikt zijn voor een taak of functie, op grond van bijvoorbeeld kennis, vaardigheden, gedrag of houdingen. Een vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem op te lossen. Competent gedrag is gedrag dat, binnen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie, impliciet of expliciet een duurzame bijdrage levert aan de organisatie als geheel; visie, missie en doelstellingen. In de bijlage de gedragscompetenties voor managers welke het functioneren weergeven. De competenties kunnen gekoppeld worden aan gewenste cultuur per afdeling en door middel van schalen worden gewogen.

Voorwaarden

Uw aanvraag is vrijblijvend en kosteloos. Door de download gaat u ermee akkoord dat uw gegevens opgeslagen worden in onze database. De download kan voor ons een aanleiding zijn om persoonlijk contact met u op te nemen. Uw contactgegevens zullen niet met derden worden gedeeld en u ontvangt geen ongevraagde nieuwsbrieven van ons.

Vul uw contactgegevens in en download het whitepaper.

Naam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*

Niet leesbaar? Verander tekst hier