MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

klantketen en identiteit

Bent u zich ervan bewust dat uw producten en diensten onderdeel zijn geworden van een klantketen? De nieuwe economie gaat verder dan alleen het invullen van eerstegraads klantbelang. Het is een integrale keten met aandacht voor innovaties en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Welke effecten hebben horizontale en verticale marktwerking op de waarde van uw dienst of product?

De zakelijke wereld waarin u opereert verandert in een snel tempo. De levensduur van producten is al korter. Organisaties kunnen zich commercieel verbeteren door innovaties in de klantketen en maatschappelijke verantwoordelijkheid te vertalen in hun communiceren en handelen. Het tijdig herijken van de business propositie draagt bij de continuïteit en winst van een organisatie. Welke eisen, belangen en belevingen hebben uw leveranciers en de klanten van uw klanten nu? Wat is de invloed hiervan op uw afzet en resultaat?

Concurrentievoordeel

Het formuleren van een concurrentiestrategie door de klantketen horizontaal en verticaal te bekijken. Een  proactieve methode om de concurrentie voor te blijven in een al sneller tempo veranderen markt. Vanuit een goede strategie kan een organisatie zich gemakkelijker verdedigen tegen deze concurrentiekrachten of deze ten gunste van een organisatie laten werken. De mogelijkheden en de te voeren strategieën worden in grote mate beïnvloed door de klantketen van de bedrijfstak waarin een organisatie opereert.

Hoe laat u veranderingen in de keten een onderdeel zijn van uw organisatie en hoe zet u dit om in concurrentievoordeel en resultaten? Is de keten waarin u werkzaam bent een kans of een dilemma voor uw organisatie?

Concreet

Horizontaal en verticaal in beeld brengen van de ketenbelevingen en –verwachtingen (strategische partners en klanten van klanten) op markt, product en dienstniveau. Het proactief opzoek gaan naar verwachtingen en veranderingen in de klantketen kan leiden tot concurrentievoordeel en een voorsprong in de markt.

Een ketenbewustzijn sessie biedt de mogelijkheid, om resultaatgericht met sleutelpersonen van uw organisatie, de disciplines in de bestaande business kritisch op hun waarde te bekijken. Disciplines die essentieel zijn om succesvol te zijn en te blijven, worden op een visuele aantrekkelijke manier in kaart gebracht en uitgewerkt. Herijken van de propositie draagt bij aan een actueel beeld van marktpositie en toegevoegde waarde van uw business.

Gehanteerde modellen

Model van Porter
Canvas Model
Bitsing
MoreProfit ketenonderzoek

Organisaties die proactief sturen op ketenverwachtingen en veranderingen geven hun accountmanagers een voorsprong in concurrentievoordeel! Meer weten over de workshop en het onderzoek klantketen en ketenbewustwording.