MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Integriteitstraining: Leiderschap en integriteit

Integriteitstraining: Onze maatschappij is dynamisch en verandert in snel tempo door de natuurlijke drang tot vooruitgang. Tijdens de tijd die ons gegund is om maatschappelijk te participeren ontkomen wij niet aan de dilemma’s tussen mens, milieu en vooruitgang. Geen keuze maken in de dynamiek van alle dag is geen optie, en ook niet kiezen is toch een keuze. Onze integriteitstraining/workshop kan bijdragen aan de ‘integere’ zelfreflectie van functionarissen, wanneer zij keuzes moeten maken die invloed hebben op onze welvaart en welzijn. Is een gedragscode afdoende om integriteitsvraagstukken te voorkomen? Anno 2016 ondernemen zonder visie op integriteit kan schadelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Het transparant  kunnen onderbouwen van je keuzes en beleid zal je leiderschap vergroten en je meer integer aanzien geven.

De vraag: “Wat is integer handelen?” is zeker niet gemakkelijk te beantwoorden. Toch kunt u morgen als functionaris van uw organisatie ongewild geconfronteerd worden met integriteitsvraagstukken. Wilt u meer weten over onze integriteitstraining?