MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Bestuurlijke integriteit

Keuzes maken en kunnen verantwoorden. Het transparant communiceren van  besluitvorming bij voorspoed en tegenslag. Integriteit is een conclusie op verantwoording van het communiceren en handelen! Integriteit juist beantwoorden blijkt een complex vraagstuk. Kijkend naar ‘oorzaak en gevolg’ meten we integriteit vaak af aan het gevolg. De oorzaak van onjuist handelen – een gebrek aan integer bewustzijn – is veelal niet het vertrekpunt. Transparante besluitvorming is een vraagstuk dat al meer (media)aandacht krijgt.

Coachen bestuurlijke integriteit

Wilt u meer grip op uw eigen bestuurlijk integer handelen en communiceren? Meer weten over het coachen op integriteit? Bel ons voor coaching. Bekijk ook onze tarieven. Download gratis het e-boek: "Integer zijn of integer gevonden worden!?"

bestuurlijke integriteit, Integriteit, coachen directie, coachen bestuur, coaching directie, coaching bestuur