MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Coachen medewerker - werknemer

Bent u opzoek naar een coach. Heeft u behoefte aan feedback van een vertrouwelijke gesprekspartner betreffende functioneren of disfunctioneren? Onze coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach de gecoachte aanzet tot effectief en efficiënt functioneren. MoreProfit heeft een passend antwoord op al uw functionerings-, door-, en uitstroomvraagstukken.

Eerst een assessment

Alvorens te starten met coaching is het goed een assessment in te zetten. Een assessment geeft u vooraf een objectief beeld van de ontwikkelpunten. Assessment v.a. € 295,--

Vraag nu informatie aan.

Vul uw contactgegevens in.
Wij zullen per email binnen 48 uur op uw vraag reageren.

Coaching Stappen

MoreProfit werkt met  eenvoudige stappen in coaching om te reflecteren: kennen, herkennen en erkennen van gedrag in relatie tot de werkomgeving en organisatiedoelstellingen.

1. Motivatie versus weerstand

Een coach kan het gedrag van een medewerker beïnvloeden, waardoor de medewerker zelf de intrinsieke motivatie ontwikkelt om te willen veranderen. Als coach kun je het gedrag niet veranderen. Wanneer een coach denkt het gedrag van een medewerker toch te kunnen veranderen, kunnen verschillende vormen van weerstand optreden: vermijdend gedrag door het gevoel van beperking van keuzevrijheid, weerstand door een verschil van mening. Dit kan zich vertalen naar wantrouwen van de coach en scepsis wanneer de medewerker twijfelt aan het nut van de gedragsverandering.

Voor een succesvolle veranderpoging is het een vereiste, dat er tijdens de coaching acceptatie en motivatie ontstaat voor de gewenste gedragsverandering. Coaching vraagt dan ook om een doordachte en procesmatige aanpak van een coach.

2. Overzicht en controle

Mensen zullen eerder de bereidwilligheid tot veranderen tonen, als zij gevoelsmatig de controle hebben over het coachingstraject. Verlies van controle maakt immers onzeker. Om dit te voorkomen geeft de coach het eigenaarschap van de procesinhoud aan de medewerker. De coach begeleidt het proces en laat de inhoud -het gedrag- aan de medewerker over. Hierdoor behoudt de medewerker het gevoel van controle.

Coachen doe je met logische en volgtijdige processtappen, waarbij de medewerker zijn gedrag in de verschillende stappen causaal kan verbinden. De coach stuurt op het proces en op de oorzaak en het gevolg van het gedrag.

3. De benchmark

Zelfvertrouwen en overtuigingen, verhogen de kans dat de medewerker daadwerkelijk zijn gedrag wil gaan veranderen. Een benchmark van het gedrag -oud versus nieuw- kan de acceptatie en motivatie van een gedragsverandering positief beïnvloeden. De gedragsverandering zal daarom een positief resultaat in het vooruitzicht moeten stellen.

Echter, zelfbescherming en overtuigingen kunnen ook obstakels zijn, die de gedragsverandering in de weg kunnen staan. Bij negatieve vorm van feedback, gaan we namelijk over tot verdediging. Een overzichtelijke benchmark kan belemmerende overtuigingen positief ombuigen. Het is daarom noodzaak om oude en nieuwe patronen tegenover elkaar te plaatsen. Het negatieve vooruitzicht gekoppeld aan het huidige gedrag en een positief vooruitzicht gekoppeld aan het gewenste gedrag.

4. Positief zelfbeeld

Iedere mens heeft de innerlijke drang naar een positief zelfbeeld. Onze eigenwaarde meten we vaak af aan de reacties uit de (werk)omgeving. Daarom wil -ook een medewerker- in de basis een positieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Ieder mens voelt zich immers prettiger bij een positief zelfbeeld.

Zowel afwijzing als erkenning door de omgeving zijn krachtige drijfveren voor gedragsverandering. Wanneer de eigenwaarde van een medewerker wordt bedreigd bijvoorbeeld door een uiting van disfunctioneren, gaat het overlevingsmechanisme in werking: vechten, vluchten of bevriezen.

Als een medewerker daarentegen wordt erkend voor zijn goede daden, dan stimuleert dit zijn motivatie. Zowel erkenning als afwijzing van de identiteit, kunnen in coaching worden ingezet om gedragsverandering te realiseren. Door bereikbare doelstellingen te faciliteren, wordt de motivatie van medewerker positief gestimuleerd.

5. Sociaal beïnvloeden

Mensen zijn meer geneigd om gedrag aan te passen wanneer zij een onderdeel uitmaken van een groep. Gedachten over wat anderen zullen zeggen of denken beïnvloeden vaak ons gedrag. Ook medewerkers zijn gevoelig voor de invloed uit de directe (werk)omgeving; we worden immers niet graag afgewezen of negatief aangesproken.

Mensen zijn kuddedieren en makkelijk sociaal te beïnvloeden. Daarom willen medewerker zich ook graag ergens mee identificeren en ergens bij horen. Elke medewerker wil graag erkend worden voor zijn werk door de collegae en leidinggevende. Erkenning is een belangrijk uitgangspunt voor ervaren van werkplezier. Erkenning is dan ook een belangrijke stimulatie in coaching.

6. Geconditioneerd gedrag

Mensen reageren in veel situaties vanuit een primaire reflex en vaak zonder al te diep na te denken. Een voorbeeld: schakelen en richting aangeven in de auto, doe je niet echt bewust en dit gaat bijna vanzelf. Veel van ons gedrag komt voort uit ingesleten patronen: associaties en cognities gebaseerd op ervaringen. We hebben op basis van ervaring geleerd wat we beter wel of niet kunnen doen. Geconditioneerd gedrag is opgebouwd uit ervaringen.

Negatieve en positieve ervaringen hebben te maken met relatie, plaats en tijd. Woorden en beelden kunnen goede of minder goede herinneringen oproepen. Het is dan ook belangrijk om gedrag tijdens de coaching in de juiste context en tijd te plaatsen. Het oude gedrag koppelen aan de huidige relatie, situatie en context kan helpen om conditioneren om te buigen. Geconditioneerd gedrag van mensen, kun je in de coaching goed benutten.

7. Positief en negatief beeld

Er zijn verschillende manieren om positieve en negatieve associaties en cognities in coaching in te zetten. Het werken met hypotheses en veronderstellingen is een mogelijkheid. Bijvoorbeeld negatieve hypotheses, die inspelen op het gevoel, zoals spijt, afwijzing en/of verlies werken goed om gedragsverandering te stimuleren. Positieve veronderstellingen waar erkenning of een beloning in het vooruitzicht worden gesteld, werken in coaching evenredig. Mensen willen namelijk teleurstellingen vermijden en plezier en voorspoed bereiken.

In coachingstrajecten kunnen positieve ervaringen aan gewenst gedrag worden gekoppeld en negatieve ervaringen aan ongewenst gedrag. Veranderen van gedrag wordt aantrekkelijker door er positieve vooruitzichten aan te koppelen. Positieve gevoelens en cognities stimuleren herhaling en vervolgens conditionering.

Coachingsmethode

Goede coaching geeft mensen inzichten in de voor- en nadelen van hun gedrag. Mensen willen wel veranderen, als het een persoonlijk voordeel meebrengt. Met het hanteren van een doordachte methodiek kan je met coaching effectieve en duurzame resultaten bereiken.

Coaching methode:
Van oud gedrag naar nieuw gedrag
   • Kennen: wat is mijn gedrag?
   • Herkennen: wat doet mijn gedrag, oorzaak gevolg?
   • Erkennen: accepteren van mijn (in)competent gedrag
   • Conditioneren en motiveren: SMART uitvoering geven mijn leren en ontwikkelen
   • Borgen: mijn leerpunten koppelen aan functioneren en evaluatiegesprekken

Onze rol

Coaching heeft als doel: de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van een medewerker duurzaam te verbeteren. Coaches zijn gereedschappen om mensen te ontwikkelen en doelstellingen bereikbaar te maken. Een coach kan vanuit een onafhankelijke positie objectief adviseren, en daar waar nodig aanzetten tot leren en ontwikkelen. Coaches werken aan acceptatie en motivatie en we stimuleren mensen om hun doelstellingen te bereiken. Wilt u meer weten over de ontwikkelkansen en onze coaching mogelijkheden? Laat uw contactgegevens achter in het contactformulier. Zie ook onze tarieven.