MoreProfit haal(t) meer resultaat uit gedrag!

Assessments

Assessment: Het inzetten van een assessment bij selectie of functioneringsvraagstukken. Iedereen kan personeel aannemen. Een assessment is altijd een goed vertrekpunt om duurzaam personeelsbeleid te bevorderen. Een assessment is een objectief middel, dat u inzicht geeft in de groei en ontwikkelkansen van een functionaris.

Vraag nu vrijblijvend informatie aan.

Vul dan uw contactgegevens in.
Wij zullen per email binnen 48 uur op uw vraag reageren.

Assessment en werkwijze

MoreProfit is een ondersteunende dienstverlener in uw aanname- en personeelsbeleid. Wilt u over een duidelijk beeld van talenten en tekortkomingen van de functionaris beschikken en een mogelijke mismatch voorkomen? Door de inzet van onze assessment kan een gericht interview plaatsvinden. Op basis van dit interview, het rapport en de combinatie daartussen brengen wij advies uit ten aanzien van geschiktheid en ontwikkelpunten van de functionaris. Bij gebleken geschiktheid of ontwikkelmogelijkheden wordt er een  kandidaatsgebruiksaanwijzing geschreven. Deze gebruiksaanwijzing is een objectieve bijdrage aan het voorkomen van ongewenste uitval en het bevorderen van capaciteiten en duurzaam personeelsbeleid. Onze gebruiksaanwijzing brengt op maat en ‘werkomgeving gerelateerd’ kansen en beperkingen omtrent functioneren duidelijk in beeld.

Deze rapportage zal de volgende onderdelen omvatten;

 • Sterkte/zwakte analyse
 • Gedrag bij voorspoed
 • Gedrag bij tegenslag
 • Gedragsrisico’s
 • Leren en ontwikkelen
 • Geschikte werkomgeving
 • Hoe te coachen
 • Hoe te managen
 • Basis verkoop- of managementstijl

Assessment medewerker / Assessment sollicitant

Een loopbaan en werkomgeving zijn geen constante en aan verandering onderhevig. Medewerkers groeien niet altijd gelijkwaardig in deze veranderingen mee. De werkelijkheid is dan ook dat geen enkele medewerker voor 100% aansluit op de functie. Er dus altijd sprake van een leemte tussen functionaris en de functie. En juist deze leemte vormt een latent risico van uitval en kan zich vertalen in negatieve aandacht. Hoe deze leemte te herkennen en te managen? Een medewerkershandleiding bevordert duurzaam personeelsbeleid en laat medewerker succesvol excelleren.

Werkwijze / Kandidaatsgebruiksaanwijzing

Een kandidaatsgebruiksaanwijzing geeft inzicht in hoeverre een functionaris aansluit op de functievereisten. Wij schrijven voor u een gebruiksaanwijzing op maat, die bijdraagt aan:

 • Voorkomen van mismatches
 • Inzicht in leer- en ontwikkelkansen
 • Inzicht in faalkansen/gedragsrisico’s
 • Voorkomen van  arbeidsuitval
 • Bevorderen van duurzaam personeelsbeleid
 • Bevorderen van effectieve en efficiënte arbeid
 • Bevorderen van werkplezier en werkbevlogenheid
 • Tactische personeelsvraagstukken
 • In-uit-en doorstroom vraagstukken

Assessment en nadelen

Zijn er ook nadelen aan het testen van (toekomstige) medewerkers? Ja, een assessment is beperkt, het meet het gedrag van de medewerker zonder kennis van de werkomgeving. Nog een ander nadeel is, dat de testuitslag te gemakkelijk als waarheid wordt geïnterpreteerd. Terwijl medewerkers soms door omstandigheden hoger of juist lager scoren en er geen realistisch beeld ontstaat. Medewerkers kunnen negatieve ervaringen met assessments hebben opgedaan. Een assessment zien als volledige waarheid zonder iemand in een persoonlijk gesprek te toetsen is dan ook niet professioneel te noemen. Hoe dan wel?

Ons assessment

MoreProfit en samenwerkende partners stellen zich ten doel producten en methoden te ontwikkelen en aan te bieden waarmee het objectief meten en ontwikkelen menselijk kapitaal mogelijk is. MoreProfit wenst optimale arbeidsmarktparticipatie te bevorderen onder voorwaarde van een balans tussen menselijke waarden en economische belangen. Uitgangspunt voor MoreProfit  hierbij is een zo groot mogelijke zelfstandigheid benutten van de individuele talenten in relatie tot eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zelfredzaamheid.  Onze assessments zijn gevalideerd en door erkende instituten en deskundigen, gecontroleerd en beproefd. MoreProfit is een ondersteunende dienstverlener in uw aanname- en personeelsbeleid!

Tarief

De prijzen van onze assessments beginnen v.a. € 295,--

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Vul dan uw contactgegevens in.
Wij zullen per email binnen 48 uur op uw vraag reageren.