Skip to main content

Laat sales succesvol zijn

MoreProfit is een organisatie die zich bezighoudt om het verkoopgedrag van
medewerkers beter te laten aansluiten op het salesproces en de organisatiedoelstellingen.

Om beter inzicht in ‘succes en falen’ in het b-2-b salesproces te krijgen, is een onderzoek uitgevoerd met het doel om vast te stellen waar falen en succes zich bevinden in het salesproces. In dit onderzoek is een grote groep van commercieel directeuren in Nederland naar hun mening gevraagd over een aantal deelgebieden en hoe deze gebieden hun uitwerking hebben op het salesproces.

Onderzoeksresultaten


Het onderzoek bood waardevolle inzichten in het salesproces, de verschillende salestypen en de effectiviteit van verschillende strategieën. Door het analyseren van de resultaten konden we trends identificeren en gebieden van verbetering vaststellen. Op basis hiervan konden we concrete adviezen formuleren om het salesproces te optimaliseren. Deze adviezen stellen organisaties in staat om hun salesprestaties te verbeteren en het gedrag van verkopers beter te laten aansluiten op het salesproces.

Verkoopsucces

Wat is verkoopsucces? MoreProfit definieert succes als ‘goede afloop, uitkomst of uitslag’. Deze definitie legt de nadruk op een vooropgezet eindresultaat. Succes kan gezien worden als het positief afronden van een bepaald proces of het behalen van vooraf bepaalde (verkoop)doelstellingen.

Download


Download hier de onderzoeksresultaten.


| MoreProfit | info@more-profit | +31(0)36-5226463 | Gildenveld 12b 3892 DG Zeewolde |