Skip to main content

Van Marketing naar Sales: Een Gedetailleerde Handleiding

Het gat overbruggen tussen marketing en sales in een organisatie kan een uitdagende taak zijn. Het behelst meer dan alleen het volgen van resultaten en meten van successen. Een gestructureerd en effectief salesproces is de sleutel tot het overbruggen van deze kloof.

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende fases van het salesproces, van suspect tot ambassadeur, en geven we waardevolle tips over hoe je deze fases kunt optimaliseren om uiteindelijk de beste resultaten voor je bedrijf te bereiken.

De Fases van het Salesproces

Het salesproces bestaat uit verschillende fases die elkaar volgen. Het proces begint bij een ‘suspect’ en eindigt bij de creatie van ambassadeurs voor je bedrijf.

 • Suspect

De suspectfase markeert het begin van het verkoopproces, waarbij potentiële klanten worden geïdentificeerd die mogelijk interesse hebben in uw producten of diensten. In deze fase heeft u nog geen direct contact gehad met de suspect, maar dankzij grondige data-analyse en het ontwikkelen van gedetailleerde klantprofielen, heeft u een goed beeld van wie uw suspects kunnen zijn. Het is cruciaal om duidelijke kwalificatiecriteria te definiëren en relevante kenmerken vast te stellen waaraan een suspect moet voldoen om als een waardevolle lead te worden beschouwd. Deze criteria helpen niet alleen bij het efficiënt filteren van potentiële prospects uit de grote pool van suspects, maar zorgen er ook voor dat de overgang van suspect naar prospect zo soepel en gericht mogelijk verloopt. Door deze strategische benadering kunt u uw verkoopinspanningen optimaliseren en een solide basis leggen voor succesvolle conversies in latere fases van het verkoopproces.

 • Prospect

Een prospect definieert zich als een potentiële klant die niet alleen interesse toont in wat u te bieden heeft, maar ook de financiële draagkracht bezit voor een eventuele aankoop. Cruciaal bij het beoordelen van een prospect zijn: een expliciete behoefte aan uw product of dienst, potentieel voor een toereikend budget, de macht om beslissingen te nemen, een timing die aansluit bij hun behoeften, en een sterke overeenkomst met uw aanbod. Een effectieve kwalificatie van prospects draait om het begrijpen van deze sleutelfactoren, wat niet alleen uw inzet van tijd en middelen optimaliseert, maar ook leidt tot verbeterde conversieratio’s en langdurige relaties. Een bewezen staat van dienst met vergelijkbare klanten kan hierbij een doorslaggevende factor zijn, aangezien het bewijs van mogelijk succes vertrouwen wekt.

 • Klantgesprek

Het eerste klantgesprek is cruciaal voor het opbouwen van een relatie en het diepgaand begrijpen van de behoeften en uitdagingen van de prospect. Dit gesprek richt zich op effectieve communicatie, met als doel de prospect dichter bij conversie naar klant te brengen door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Voor een succesvol eerste gesprek is het essentieel om de besluitvormers en beïnvloeders te identificeren, en duidelijk te definiëren welk probleem uw product of dienst oplost of welk voordeel het biedt. Een goede voorbereiding, actief luisteren en gerichte vragen stellen zijn onmisbaar om de behoeften nauwkeurig in kaart te brengen en een waardevolle oplossing te presenteren.

Onderhandeling

De onderhandelingsfase is een kritiek moment in het salesproces, volgend op de zorgvuldige identificatie van de klantbehoeften en het aanbieden van een initiële offerte. Succesvol onderhandelen vereist een diepgaand begrip van wat de klant werkelijk waardeert: welke voordelen zij zoeken en welke nadelen zij willen vermijden. Deze fase draait om het vinden van een evenwicht, waarbij u de waarde van uw aanbod afstemt op de specifieke verwachtingen en vereisten van de klant. Het doel is om een win-win situatie te creëren, waarbij de klant zich erkend voelt in zijn behoeften en overtuigd is van de meerwaarde van uw oplossing. Dit vereist flexibiliteit, uitstekende communicatievaardigheden en het vermogen om creatief te denken in het bieden van oplossingen die zowel aan de behoeften van de klant voldoen als recht doen aan de waarde van uw aanbod.

 • Closen

Closen markeert de fase waarin de verkoop wordt afgerond en de klant de beslissing neemt om tot aankoop over te gaan, vaak gesymboliseerd door het zetten van een handtekening. In deze cruciale fase zoeken klanten naar bevestiging dat ze de juiste keuze maken. Het effectief presenteren van feitelijke onderbouwing en de concrete voordelen van uw product of dienst speelt hierbij een sleutelrol. Succesvol closen vereist niet alleen het afronden van de onderhandelingen en het accepteren van de offerte, maar ook het bevestigen van de opdracht op een manier die de klant vertrouwen en zekerheid biedt over hun beslissing. Dit is het moment waarop alle eerdere inspanningen in het verkoopproces samenkomen om een succesvolle uitkomst te bereiken.

 • Klanten

De fase waarin de opdracht bevestigd is en de dienstverlening start, markeert het moment waarop de prospect officieel een klant wordt. Deze transitie is cruciaal en vereist een naadloze uitvoering van de beloofde waardepropositie. Het nakomen van gemaakte beloften en het beheren van de verwachtingen zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen en tevredenheid bij de klant. Dit vormt de basis voor een duurzame relatie. Bovendien opent het worden van een klant de deur naar cross- en upsell mogelijkheden. Het effectief benutten van deze kansen vereist een diep begrip van de klantbehoeften en -voorkeuren, evenals een voortdurende evaluatie van hoe aanvullende producten of diensten waarde kunnen toevoegen aan de klantrelatie. Succes in deze fase is afhankelijk van een proactieve benadering en het vermogen om oprecht in de behoeften van de klant te voorzien.

 • Relatiebeheer

In de relatiebeheerfase draait het om het verdiepen en versterken van de band met de klant, met als doel een vertrouwde partner te worden voor de lange termijn. Dit vereist een diep begrip van de klantbehoeften, om zo op maat gemaakte oplossingen te bieden die echte waarde toevoegen. Proactieve beheer en het delen van relevante inzichten onderstrepen uw betrokkenheid bij hun succes. Flexibiliteit en het vermogen om mee te evolueren met de veranderende behoeften van de klant zijn cruciaal. Door samen met de klant aan lange termijn planning te doen, benadrukt u uw toewijding aan hun toekomstige groei, wat de basis legt voor een duurzame en wederzijds voordelige relatie.

 • Ambassadeursprogramma’s

De fase ambassadeur vertegenwoordigt het ultieme succes in het salesproces, waarbij klanten zo tevreden en enthousiast zijn over uw producten of diensten dat ze natuurlijke pleitbezorgers voor uw merk worden. Deze klanten delen actief hun positieve ervaringen en bevelen uw bedrijf aan binnen hun persoonlijke en professionele netwerken, wat leidt tot waardevolle mond-tot-mondreclame. Het vertrouwen dat zij in uw merk hebben, vergemakkelijkt de aansluiting van nieuwe klanten, aangezien aanbevelingen van vertrouwde bronnen de geloofwaardigheid aanzienlijk verhogen. Ambassadeurs helpen niet alleen bij het verlagen van de kosten voor klantenwerving, maar versterken ook uw merkreputatie en marktpositie. Het cultiveren van ambassadeurs vereist een consistente focus op klanttevredenheid, uitmuntende service en het overtreffen van klantverwachtingen, waardoor klanten niet alleen loyaal blijven, maar ook actieve voorstanders van uw merk worden.

 

Het Optimaliseren van de Sales Proces Fases

Nu we de fases van het salesproces hebben vastgesteld, is het tijd om te kijken hoe we deze kunnen optimaliseren.

1. Suspect

Om succesvoller te zijn in de suspectfase, is het cruciaal om geavanceerde data-analyse en klantprofielontwikkeling te benutten. Deze tools stellen u in staat om potentiële klanten (suspects) nauwkeuriger te identificeren door te kijken naar overeenkomsten met uw huidige klantenbestand en succesvolle toepassingen. Door inzicht te krijgen in deze overeenkomsten, kunt u uw communicatiestrategieën en marketinginspanningen beter afstemmen, waardoor u gerichter en relevanter kunt zijn in uw benadering. Dit leidt tot een efficiëntere allocatie van middelen en een hogere kans op het omzetten van suspects in gekwalificeerde prospects.

2. Prospect

Om meer succes te behalen in de prospectfase, is het essentieel om scherp te focussen op doelgerichte marktsegmentatie en kwalificatie van leads, zodat tijd en middelen worden besteed aan prospects met de hoogste conversiekans. Een grondige voorbereiding en onderzoek naar de specifieke behoeften en pijnpunten van elke prospect kunnen helpen om uw aanbod nauwkeurig af te stemmen en de relevantie ervan te benadrukken. Daarnaast is het cruciaal om een sterke waardepropositie te ontwikkelen die duidelijk communiceert hoe uw product of dienst unieke voordelen biedt die aansluiten bij de specifieke uitdagingen van de prospect. Door geode benaderingsstrategieën toe te passen, verhoogt u de effectiviteit van uw prospectfase aanzienlijk.

3. Klantgesprek

Succesvoller zijn in verkoopgesprekken vereist een diepgaand begrip van de dynamiek binnen de Decision Making Unit (DMU) van uw klant, evenals een strategische benadering van hoe u uw product of dienst presenteert. Hier zijn enkele gerichte adviezen:

 1. Begrijp de DMU-dynamiek: Verkrijg inzicht in hoe de besluitvormers binnen de organisatie van uw klant met elkaar communiceren en wat hun individuele invloeden en belangen zijn. Dit stelt u in staat om uw boodschap op maat te maken voor elk lid van de DMU, waardoor de kans op een positieve reactie toeneemt.
 2. Benadruk langetermijnvoordelen: Focus niet alleen op de directe voordelen van uw product of dienst, maar leg ook nadruk op de langetermijnvoordelen en de positieve impact op de toekomst van de klant. Dit helpt de klant de volledige waarde van uw aanbod te zien.
 3. Weeg effecten, resultaten en risico’s af: Maak een duidelijke vergelijking tussen de huidige situatie van de klant en de potentiële nieuwe situatie met uw oplossing. Benadruk hoe uw aanbod niet alleen de huidige uitdagingen aanpakt, maar ook hoe het risico’s vermindert en betere resultaten oplevert op de lange termijn.
 4. Gebruik bewijs en getuigenissen: Ondersteun uw argumenten met concrete data, case studies en klantgetuigenissen. Dit bewijs kan helpen om twijfels weg te nemen en het vertrouwen in de effectiviteit van uw oplossing te versterken.
 5. Luister actief en stel open vragen: Succes in verkoopgesprekken komt niet alleen van spreken, maar ook van luisteren. Door actief te luisteren en open vragen te stellen, kunt u beter begrijpen wat de klant echt nodig heeft en hoe u daarop kunt inspelen.

Door deze strategieën toe te passen, kunt u uw verkoopgesprekken effectiever maken, waardoor de kans op succes toeneemt.

4. Onderhandeling

Succesvol zijn in de onderhandelingsfase van een verkoopproces vereist een evenwichtige mix van transparantie, flexibiliteit, en strategisch inzicht. Hier zijn enkele gerichte adviezen om uw onderhandelingstechnieken te verfijnen:

 1. Wees transparant over de waarde: Start de onderhandelingen met een duidelijke uitleg over de waarde die uw product of dienst biedt. Een eerlijke prijsstelling, gebaseerd op deze waarde, legt een solide basis voor de onderhandelingen.
 2. Blijf flexibel, maar standvastig: Flexibiliteit in de voorwaarden kan helpen om een overeenkomst te bereiken, maar het is belangrijk om standvastig te blijven over de kernwaarden en -voordelen van uw aanbod. Wees bereid om te onderhandelen over aspecten die voor u minder kritisch zijn, zonder de fundamentele waarde van uw aanbod te ondermijnen.
 3. Gebruik concessies strategisch: Vermijd het doen van te grote concessies in een vroeg stadium. Als u iets weggeeft, overweeg dan items die incidenteel van aard zijn en geen langdurige financiële impact hebben op uw bedrijf. Dit kunnen eenmalige kortingen of extra services zijn die niet structureel de prijs of leveringsvoorwaarden beïnvloeden.
 4. Ruilen in plaats van toegeven: Adopteer een ‘voor wat hoort wat’-benadering. Als u aan een verzoek van de klant tegemoetkomt, kijk dan of er iets van gelijke waarde is dat u in ruil daarvoor kunt vragen. Dit helpt bij het behouden van de waardeperceptie van uw aanbod.
 5. Benadruk de voordelen: Het meest cruciale aspect van onderhandelen is het continu optellen en benadrukken van de voordelen van uw aanbod. Laat zien hoe uw product of dienst niet alleen aan de huidige behoeften voldoet, maar ook toekomstige voordelen biedt. Dit versterkt de waardepropositie en kan de klant over de streep trekken.
 6. Bouw aan een relatie: Onderhandelen is niet alleen een transactie, maar ook een kans om een relatie op te bouwen. Door respect, begrip en een bereidheid om naar een gezamenlijk doel te werken, kunt u een fundament leggen voor toekomstige samenwerking.

Door deze adviezen toe te passen, kunt u uw onderhandelingspositie versterken en tot meer bevredigende overeenkomsten komen die zowel voor uw bedrijf als voor uw klanten voordelig zijn.

5. Closen

Het succes van goed closen in het verkoopproces is cruciaal voor het omzetten van prospects in klanten. Dit succes hangt af van het zorgvuldig balanceren van de waardepropositie, waarbij de voordelen duidelijk de kosten overstijgen. Een effectieve close strategie vereist dat alle behoeften van de klant grondig zijn geïdentificeerd en vervuld, en dat eventuele vragen of bezwaren volledig zijn aangepakt.

 1. Zorg voor een duidelijke waardeoverdracht: Het is essentieel dat de klant overtuigd is van de meerwaarde die uw product of dienst biedt, waarbij de voordelen niet alleen de kosten rechtvaardigen, maar ook significant groter zijn. Dit creëert een positieve balans die de klant motiveert tot aankoop.
 2. Vervul alle klantbehoeften: Voordat u op closen stuurt, moet u absoluut zeker weten dat uw aanbieding aansluit bij alle geïdentificeerde behoeften van de klant. Dit betekent dat u een oplossing biedt die niet alleen aan de oppervlakkige wensen voldoet, maar ook dieper liggende behoeften en uitdagingen adresseert.
 3. Beantwoord alle vragen: Een klant zal pas bereid zijn tot aankoop over te gaan als alle twijfels zijn weggenomen. Zorg ervoor dat u alle vragen van de klant beantwoordt, zowel de uitgesproken als de onuitgesproken, om eventuele laatste bezwaren te elimineren.
 4. Stuur strategisch op closen: Het moment van closen moet zorgvuldig gekozen worden. U moet aanvoelen wanneer de klant voldoende informatie heeft ontvangen en overtuigd is van de waarde van uw aanbod. Dit is het optimale moment om de deal te sluiten.

Een succesvolle close is dus niet alleen het resultaat van een sterke waardepropositie, maar ook van een diepgaand begrip van de klantbehoeften en een effectieve communicatie die alle vragen en bezwaren wegneemt. Door deze elementen samen te brengen, verhoogt u de kans op succes bij het closen van de deal.

6. Klanten

Goed klantbeheer is cruciaal voor het vestigen van langdurige relaties en het bevorderen van klanttevredenheid en -loyaliteit. Hier volgen enkele richtlijnen om uw klantbeheer te verfijnen:

 1. Wees proactief en responsief: Een snelle en effectieve reactie op vragen en verzoeken van klanten laat zien dat u hun behoeften serieus neemt. Door proactief te handelen, toont u aan dat u bereid bent om extra inspanningen te verrichten voor hun tevredenheid.
 2. Zie klachten als kansen: Klachten moeten niet als hinderlijk worden beschouwd, maar als waardevolle inzichten. Ze bieden de mogelijkheid om uw processen te verfijnen en uw relatie met de klant te versterken. Een proactieve benadering van klachtenbehandeling kan de tevredenheid significant verbeteren.
 3. Bied gepersonaliseerde oplossingen: Door nauwkeurig te luisteren naar de specifieke behoeften en problemen van klanten, kunt u diensten en producten op maat aanbieden. Een dergelijke gepersonaliseerde benadering verhoogt niet alleen de gepercipieerde waarde van uw aanbod, maar versterkt ook de band met uw klanten.

Door deze strategieën te implementeren, legt u een solide fundament voor effectief klantbeheer, wat essentieel is voor het opbouwen van duurzame klantrelaties en het stimuleren van de groei van uw bedrijf.

7. Relatiebeheer

Voor effectief relatiebeheer zijn praktische en doelgerichte acties essentieel. Hier zijn enkele praktische tips om uw relatiebeheer te versterken:

 1. Bouw aan relaties: Investeer tijd en moeite in het echt leren kennen van uw klanten en hun bedrijf. Een persoonlijke benadering, zoals het onthouden van namen, voorkeuren, en belangrijke data, kan een lange weg gaan in het opbouwen van vertrouwen en loyaliteit. Het erkennen van speciale gelegenheden of mijlpalen van uw klanten met een persoonlijk bericht of geschenk kan ook een sterke band creëren.
 2. Vraag om feedback: Actief feedback vragen toont aan dat u de mening van uw klanten waardeert en bereid bent om te luisteren en te verbeteren. Dit kan via directe gesprekken, enquêtes, of feedbackformulieren. Gebruik deze feedback om uw producten, diensten en klantenservice te verbeteren.
 3. Blijf communiceren: Zorg voor regelmatige communicatie met uw klanten door middel van nieuwsbrieven, updates over nieuwe producten of diensten, en klanttevredenheidsonderzoeken. Dit helpt niet alleen om uw bedrijf in de gedachten van uw klanten te houden, maar versterkt ook hun gevoel van betrokkenheid en waardering.
 4. Wees beschikbaar en toegankelijk: Zorg ervoor dat klanten gemakkelijk contact met u kunnen opnemen. Dit betekent duidelijke communicatiekanalen hebben en snel reageren op vragen of zorgen. Beschikbaarheid verhoogt de tevredenheid en vermindert frustraties bij klanten.
 5. Personaliseer uw communicatie: Gebruik de informatie die u over uw klanten hebt verzameld om uw communicatie te personaliseren. Dit kan variëren van eenvoudige gebaren zoals het gebruik van hun naam in e-mails tot meer aangepaste aanbiedingen gebaseerd op hun eerdere aankopen of voorkeuren.

Door deze praktische tips toe te passen, kunt u een solide basis leggen voor sterk relatiebeheer, wat cruciaal is voor het opbouwen van langdurige relaties, het verhogen van klanttevredenheid en het stimuleren van de groei van uw bedrijf door positieve mond-tot-mondreclame.

8. Accountmanagement

Goed accountmanagement is de sleutel tot het bouwen van sterke, langdurige relaties met klanten. Het overstijgt traditionele verkoop door zich te richten op strategische samenwerking, met als doel de relatie zowel te verbreden als te verdiepen. Hier zijn enkele kernpunten en tips voor effectief accountmanagement:

 1. Wees strategisch: Een succesvolle accountmanager begrijpt dat hun rol verder gaat dan verkoop alleen. Het is van cruciaal belang om de toekomstplannen, doelstellingen en uitdagingen van de klant te kennen. Dit stelt je in staat om proactief oplossingen en diensten aan te bieden die aansluiten bij de langetermijnvisie van de klant, waardoor je een onmisbare partner wordt in hun succes.
 2. Klantanalyse: Diepgaand analyse in de behoeften en doelen van de klant is essentieel. Dit vereist actief luisteren en de flexibiliteit om je aanbod aan te passen aan de veranderende behoeften van de klant. Door maatwerkoplossingen te bieden die echte waarde toevoegen, bouw je aan een basis van vertrouwen en wederzijds respect.
 3. Onderhoud de relatie: Effectief accountmanagement draait om meer dan alleen het sluiten van deals. Het gaat om het continu versterken van de relatie door betrouwbare service, regelmatige communicatie en het bieden van consistente waarde. Regelmatige check-ins en updates zorgen ervoor dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf van de klant en bieden kansen om je steun en diensten verder af te stemmen op hun behoeften.

Door deze benaderingen te hanteren, transformeer je de relatie met je klanten van een eenvoudige leverancier naar een strategische partner. Dit niet alleen versterkt de band met bestaande klanten, maar creëert ook een solide basis voor mond-tot-mondreclame en nieuwe kansen, waardoor je een duurzaam concurrentievoordeel opbouwt.

9. Ambassadeursprogramma’s

Het ontwikkelen van een succesvol ambassadeursprogramma is een krachtige strategie om uw klanten te motiveren uw bedrijf actief aan te bevelen bij anderen. Hier zijn enkele tips om een effectief ambassadeursprogramma op te zetten:

 1. Identificeer potentiële ambassadeurs: Begin met het identificeren van klanten die al positieve ervaringen met uw bedrijf hebben gedeeld, of die hoge tevredenheidsscores hebben gegeven in onderzoeken. Deze klanten zijn vaak al informele ambassadeurs en kunnen met de juiste stimulansen officiële pleitbezorgers worden.
 2. Bied waarde voor verwijzingen: Creëer een aantrekkelijk verwijzingsprogramma dat zowel de ambassadeur als de nieuwe klant beloont. Dit kan variëren van kortingen, gratis producten of diensten, tot exclusieve toegang tot nieuwe aanbiedingen of evenementen.
 3. Maak het delen eenvoudig: Voorzie uw ambassadeurs van eenvoudige tools en middelen om uw bedrijf te promoten, zoals deelbare links, sociale media berichten, of zelfs fysiek promotiemateriaal. Hoe gemakkelijker het is om te delen, hoe groter de kans dat ze dit ook daadwerkelijk zullen doen.
 4. Verzamel en deel getuigenissen: Moedig tevreden klanten aan om hun ervaringen te delen in de vorm van getuigenissen of succesverhalen. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt in uw marketingmaterialen, op uw website, en op sociale media, wat de geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid van uw merk verhoogt.
 5. Organiseer exclusieve evenementen: Net als klantenevenementen kunnen exclusieve evenementen voor ambassadeurs een geweldige manier zijn om waardering te tonen en de relatie te verdiepen. Dit kan ook een platform bieden voor ambassadeurs om hun netwerk uit te breiden en ervaringen uit te wisselen. Motiveer uw klanten om een geselecteerde groep van hun relaties uit te nodigen voor uw event.
 6. Blijf communiceren en waarderen: Onderhoud regelmatig contact met uw ambassadeurs en toon waardering voor hun inzet. Dit kan door persoonlijke bedankjes, erkenning in uw communicatiekanalen, of zelfs door hen inzicht te geven in de impact die hun verwijzingen hebben gehad.

Door deze stappen te volgen, kunt u een robuust ambassadeursprogramma ontwikkelen dat niet alleen uw zichtbaarheid en geloofwaardigheid vergroot, maar ook een zelfvoorzienende motor voor nieuwe klantenwerving creëert.

Conclusie

Een grondig begrip van de verschillende fases in het salesproces en het effectief optimaliseren van elke stap zijn cruciaal voor bedrijven die streven naar het aantrekken van nieuwe klanten, het opbouwen van langdurige relaties, en het transformeren van tevreden klanten in actieve ambassadeurs. Bij MoreProfit begrijpen we het belang van deze dynamiek en bieden we gespecialiseerde trainingen aan die directeuren in staat stellen een effectief en efficiënt salesproces te ontwikkelen. Daarnaast voorzien we in de nieuwste innovatieve AI-gereedschappen om uw salesproces en klantbeheer te optimaliseren, waardoor u niet alleen uw verkoopdoelstellingen kunt bereiken, maar deze zelfs kunt overtreffen. Voor een dieper inzicht in hoe onze oplossingen uw bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Meer weten? Klik hier voor een terugbelverzoek

Sleutelwoorden: salesproces, marketing, software, omzetgroei, loyaliteitsprogramma’s, ambassadeursprogramma’s, cross sell, up sell, klanten, productafname, beursbezoek, offerte, klant, leverancier, dienstverlening, verkoop, kapitaalgoederen, ambassadeurs, verkopen, marketing, relaties, offerte, sales, closen, onderhandelen, prijsstelling, doelgroep, suspect, prospect,