Skip to main content

De didactische logica van verantwoorde coaching.

 

Met 20 jaar ervaring als coach, ben ik er van overtuigd dat gedragsverandering bij deelnemers begint met kennis en inzicht in wat gedrag is en hoe het werkt. In mijn coaching hanteer ik daarom de volgende logische stappen om de professionele houding van deelnemers te ontwikkelen:

E-Assessment: Als eerste stap gebruiken we een e-Assessment om het ontwikkelingspotentieel van de deelnemer in beeld te brengen. Dit helpt de deelnemer zich bewust te worden van zijn of haar huidige niveau en ontwikkelingskansen.

Kennis: De deelnemer zal kennis vergaren over wat gedrag is en hoe het werkt in de context van de werkomgeving en organisatiedoelen. Dit wordt bereikt door uitleg en het bespreken van voorbeelden uit de praktijk.

Begrijpen: De deelnemer zal inzicht krijgen in wat de oorzaak en gevolgen van zijn of haar gedrag zijn, evenals de causale verbanden en de kosten en baten van de manier van communiceren en handelen.

Acceptatie: De deelnemer zal leren positief gedrag te accepteren en negatief gedrag af te wijzen. Hierdoor zal de deelnemer een intrinsiek goed gevoel ervaren over het veranderen naar een betere manier van communiceren en handelen.

Motivatie: De deelnemer zal motivatie ontwikkelen om te veranderen, omdat het te bereiken werkplezier en succes opwegen tegen de nadelen van het oude gedrag.

POP: De deelnemer zal een POP (Persoonlijk Ontwikkelplan) schrijven. Dit plan zal specifieke leerpunten bevatten gericht op situaties die de deelnemer tegenkomt op het werk, die hem of haar zullen helpen het nieuw aangeleerde gedrag te implementeren en te consolideren in de dagelijkse werkroutine.

De POP zal SMART (Situatiebeschrijving, Meetbaar, Geaccepteerd, Resultaatgericht en Tijdgebonden) worden uitgewerkt tijdens de training.

Tot slot zal de laatste stap in de coaching zijn om de deelnemer te helpen zijn of haar nieuw aangeleerde gedrag te implementeren en te consolideren in de dagelijkse werkroutine en deze te borgen. Dit zal gedaan worden door middel van follow-up-sessies, supervisie waarbij een gekwalificeerde professional de deelnemer ondersteunt en begeleidt bij de implementatie.

Coach Douwe Oldenkamp, MoreProfit

Sleutelwoorden: gekwalificeerde, ervaren, coach, ervaring, gedragsverandering, coaching, professional, assessment, gekwalificeerd, gedrag.

Leave a Reply